Dziś ostatni dzień na PIT za 2021 rok. Czas tylko do północy

Iwona Maczalska

Poniedziałek 2 maja to ostatni dzień w którym podatnicy mogą rozliczyć podatek PIT za 2021 rok. Czas na to mają wyłącznie do północy. Warto się śpieszyć, bowiem deklaracje złożone później będą uznane jako zeznanie złożone po terminie. Grozi za to odpowiedzialność karno-skarbowowa.

» Rozliczasz deklarację PIT za 2021 rok. Pamiętaj o pobraniu UPO

2 maja 2022 roku kończy się sezon składania rocznych rozliczeń podatku PIT za 2021 rok. W związku z tym do 2 maja należy złożyć deklaracje podatkowe właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych. O jakie deklaracje chodzi?

Ostatni dzień na PIT

Źródło: shutterstock

Rozlicz deklarację szybko i sprawnie

Nie rozliczyłeś jeszcze swojej deklaracji PIT za 2021 rok? Nic straconego. Rozlicz PIT z redakcją PIT.pl szybko i sprawnie za pośrednictwem bezpłatnego programu e-pity. Poprowadzi Cię on krok po kroku po Twojej deklaracji podatkowej oraz pomoże w uwzględnieniu ulg i odliczeń. 

Więcej na temat programu znajdziesz tutaj.

PIT-37: Dochody z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych

Deklaracja PIT-37 służy rozliczaniu dochodów osób uzyskanych na podstawie umowy o pracę bądź również umów cywilnoprawnych, w sytuacji, gdy umowy te objęte są podatkiem PIT. PIT-37 obligatoryjnie wypełniają również podatnicy, którzy w 2021 roku osiągnęli wynagrodzenia pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

Deklarację PIT-37 można wysłać w sposób elektroniczny za pośrednictwem programów do rozliczeń PIT lub rządowej usługi Twój e-PIT. PIT można wysłać również w sposób tradycyjny – przesyłając papierową wersję PIT-37 do US bądź dostarczając ją tam osobiście.

Warto pamiętać, że PIT-37 w usłudze Twój e-PIT zostanie automatycznie zaakceptowany i wysłany do US dnia 30 kwietnia. Jeżeli więc podatnik do 30 kwietnia nie prześle zeznania podatkowego w innej formie oraz nie wykaże żadnej aktywności na swojej deklaracji PIT-37 udostępnionej przez Ministerstwo Finansów w Twój e-PIT, deklaracja zostanie sama wysłana do urzędu skarbowego 30 kwietnia. Wiecej o PIT-37 w poradniku dostępnym tutaj. 

PIT-36: Dochody małoletnich oraz dochody z działalności gospodarczej

Deklaracja ta dedykowana jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Chodzi o osoby, które w 2021 roku samodzielnie obliczały i wpłacały zaliczki na podatek dochodowy. Na deklaracji PIT-36 dodatkowo rozlicza się przychody osób małoletnich (doliczenie przychodów do przychodów rodziców).

PIT-36 zobowiązani są złożyć również podatnicy korzystający z tzw. kredytu podatkowego, podatnicy którzy prowadzili działy specjalnej produkcji rolnej. Na PIT-36 rozlicza się również dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, czy też dochody niani z umowy uaktywniającej.

W niektórych przypadkach na deklaracji PIT-36 dokonuje się również wspólnego rozliczenia małżonków. Chodzi o sytuację, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i swoje dochody rozlicza na PIT-36. Wówczas do wspólnego rozliczenia służyć będzie właśnie deklaracja PIT-36 a nie PIT-37. Więcej o deklaracji PIT-36.

PIT-36L: dochody z podatku liniowego

Deklaracja PIT-36L dedykowana jest dla podatników, którzy opodatkowali swoje dochody podatkiem liniowym. Deklarację składać mogą również osoby rozliczające tzw. działy specjalne produkcji rolnej, które złożyły oświadczenie, w którym wskazały, że za rok 2021 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19%. Więcej na ten temat w poradniku o zasadach wypełniania PIT-36L.

PIT-38: kryptowaluty, udziały w spółkach, giełda

Deklaracja PIT-38 jest specyficzną deklaracją podatkową skierowaną wyłącznie do podatników, którzy w 2021 roku uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, czy odpłatnego zbycia innych, pochodnych instrumentów finansowych. Na PIT-38 rozliczamy również przychody z tytułu objęcia udziałów w spółkach, czy przychody z inwestycji w kryptowaluty. Więcej na ten temat w poradniku o PIT-38.

PIT-39: przychody z tytułu zbycia nieruchomości

Kolejną deklaracją podatkową, którą należy wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego najpóźniej 30 kwietnia jest PIT-39. Kto ją składa? Podatnicy dokonujący rozliczenia przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Warto pamiętać, że deklaracji PIT-39 nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie. Na PIT-39 za rok 2021 wykazać należy przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytych lub wybudowanych w latach 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021. Więcej na ten temat w poradniku o PIT-39.

PIT-36PIT-37Rozliczenie roczneTwój e-PIT