Opłata mocowa w górę w 2022 roku. Ile więcej trzeba będzie zapłacić za prąd

Ewelina Czechowicz

Od stycznia 2021 r. obowiązuje nowa opłata. Nowe stawki opłaty zostały ogłoszone 30 września 2021 r.   Prezesa URE. Zgodnie z komunikatem opłata ma wynieść od 2,37 do 13,25 zł netto miesięcznie dla gospodarstw domowych i innych mniejszych odbiorców. Dla pozostałych wyniesie 0,1026 zł za kWh.

Co takiego opłata mocowa?

Opłata mocowa ma zapewnić stałe dostawy prądu. Dzięki opłacie jak wskazuje Urząd Regulacji Energetyki ma zostać zapewnione bezpieczeństwo energetyczne. Z opłaty mają być finansowane budowanie nowych elektrowni i modernizacja już istniejących. Środki pozyskane z opłaty mają finansować również gotowość elektrowni do pracy, tak by mogły zapewnić gwarancję dostarczenia energii w razie problemów.

Opłata mocowa w górę w 2022 r.

Źródło: shtterstock

Opłata mocowa w górę w 2022 r. 

W 2022 r. gospodarstwa zużywające:

-  poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,37 zł miesięcznie,

- od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 5,68 zł,

- od 1,2 do 2,8 MWh rocznie zapłacą  9,46 zł,

- ponad 2,8 MWh rocznie - 13,25 zł miesięcznie.

 

Tabela 1. Stawki opłaty mocowej w latach 2021 i 2022 dla odbiorców ryczałtowych w zależności od zużycia [w zł/miesiąc; wartość netto].


Źródło: ure.gov.pl

W 2022 r. stawkami tymi zostaną objęci dodatkowo odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW. W stosunku do 2021 r. stawki opłaty mocowej dla tych grup wzrosną o ponad 26%

Bazowa stawka dla pozostałych odbiorców wyniesie 0,1026 zł netto za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 w dni robocze. To wzrost o 35% w stosunku do stawki z 2021 r. Kogo dotkną podywżki najdotkliwiej polecamy sprawdzić w publikacji bankier.pl  Podwyżki cen prądu i gazu, kogo dotkną najdotkliwiej?

 

Podatki 2021