Okresy rozliczeniowe czasu pracy jakie będą obowiązywały w 2023 roku

Iwona Maczalska

W 2023 roku podobnie jak w latach ubiegłych zmianie ulegną dni pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Sprawdź, jak będzie wyglądał wymiar czasu pracy w 2023 roku dla 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego.

» Wymiar czasu pracy w 2023 roku

Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym wymiarze czasu pracy, dla których dniem wolnym jest sobota przepracują w 2023 roku 250 dni, co da łącznie 2000 godzin pracy. Ze względu na to, że w przyszłym roku pracownicy przepracują mniej godzin, niżeli w roku bieżącym, okresy rozliczeniowe w poszczególnych miesiącach będą się nieznacznie różniły od okresów rozliczeniowych w 2022 roku.

Okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2023 roku

Źrodło: shutterstock

 

Maksymalna długość okresów rozliczeniowych czasu pracy

Przypomnijmy, że maksymalna długość okresów rozliczeniowych czasu pracy wynosi obecnie:

  1. Do 4 tygodni – przy pracach, które ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane – praca w ruchu ciągłym (art. 137 §1 KP),
  2. Do 1 miesiąca – stosowane m.in. w przypadku równoważnego czasu pracy (art. 135§1 KP), skróconego czasu pracy wprowadzonego na wniosek pracownika (art. 143 KP), pracy wykonywanej wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta – wprowadzone na wniosek pracownika (art. 144 KP),
  3. Do 3 miesięcy – stosowane m.in. w przypadku wprowadzenia równoważnego czasu pracy, uzasadnionego szczególnymi przypadkami (art. 135§2 KP),
  4. Do 4 miesięcy – stosowane m.in. w podstawnym systemie czasu pracy (art. 129§1 KP), w systemie równoważnego czasu pracy, przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych (art. 135§3 KP).

W każdym powyższym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (art. 129§2 KP).

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.

Okresy rozliczeniowe w 2023 roku

1-miesięczny okres rozliczeniowy obowiązujący w 2023 roku

MIESIĄCWymiar czasu pracy*

Styczeń

168 godziny

Luty

160 godzin

Marzec

184 godziny

Kwiecień

152 godzin

Maj

168 godziny

Czerwiec

168 godzin

Lipiec

168 godzin

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

168 godzin

Październik

176 godzin

Listopad

160 godzin

Grudzień

152 godzin

Łącznie

2000 godzin

2-miesięczny okres rozliczeniowy w 2023 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 28 lutego

328

od 1 marca do 30 kwietnia

336

od 1 maja do 30 czerwca

336

od 1 lipca do 31 sierpnia

344

od 1 września do 31 października

344

od 1 listopada do 31 grudnia

312

Łącznie

2000

3-miesięczny okres rozliczeniowy w 2023 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 marca

512

od 1 kwietnia do 30 czerwca

488

od 1 lipca do 30 września

512

od 1 października do 31 grudnia

488

Łącznie

2000

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2023 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 30 kwietnia

664

od 1 maja do 31 sierpnia

680

od 1 września do 31 grudnia

656

Łącznie

2000

6-miesięczny wymiar czasu pracy w 2023 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 01 stycznia do 30 czerwca

1000

od 1 lipca do 31 grudnia

1000

Łącznie

2000

12-miesięczny okres rozliczeniowy w 2023 roku

MiesiąceWymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 31 grudnia

2000

Czas pracy. W 2023 roku pracownicy popracują krócej

Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2023 roku, w trakcie 250 dni pracy, przepracują 2000 godzin. Oznacza to, że w przyszłym, 2023 roku przepracują o 8 godzin mniej niżeli w 2022 roku (2008 godzin). 

Więcej na ten temat w artykule ,,Czas pracy pracowników w 2023 roku".

Wymiar czasu pracyKodeks pracyFormy zatrudnienia