Od 1 września 2023 r. ważne zmiany w wystawianiu faktur

Ewelina Czechowicz

Od 1 lipca 2024 r. przedsiębiorcy będą musieli korzystać z Krajowego  Systemu e-Faktur (KSeF). Wcześniej jednak, bo już od 1 września 2023 r., muszą znać zmiany dotyczące wystawiania faktur korygujących i zaliczkowych. Wyjaśniamy, co się zmieni już z początkiem września.

» KSeF. Jak postępować z fakturą z błędami rachunkowymi, czy formalnymi?

Zmiany w fakturach zaliczkowych

Od 1 września 2023 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych. Na mocy przepisów, które wejdą w życie już za dwa tygodnie, podatnik nie będzie zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli całość lub część zapłaty otrzymał w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność. Zasady te nie będą miały zastosowania w przypadku faktur wystawianych w szczególnych terminach wymienionych w art. 106i ust. 3-8 ustawy o VAT.

Dodatkowo, kiedy podatnik nie wystawi faktury zaliczkowej, tylko jedną fakturę końcową, to po 1 września 2023 r. faktura będzie musiała zawierać datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
Ponadto już od 1 września zmienią się zasady dotyczące numeracji faktur. Przepisy określą jakie numery powinna zawierać faktura końcowa, gdy faktury zaliczkowe są wystawiane za pomocą KSeF. Faktura taka będzie musiała zawierać numery identyfikujące w Krajowym Systemie e-Faktur faktury zaliczkowej.

Od 1 września 2023 r. zmiany w wystawianiu faktur

Źródło: Shutterstock

Zmiany w fakturach korygujących

W przypadku z kolei faktur korygujących nowe przepisy będą miały zastosowanie do faktur, które są już częściowo wystawiane w systemie KSeF, który obecnie jest jeszcze dobrowolny. Przedsiębiorcy, którzy wystawiają korekty w wersji elektronicznej w KSeF będą od 1 września musieli pamiętać o tym, że faktura korygująca musi zawierać numer korygowanej faktury.

Od 1 września zasada ta będzie dotyczyła również korekt wystawianych przez podmiot nieposiadający siedziby działalności gospodarczej w Polsce, w przypadku gdy pierwotną fakturę wystawiono w KSeF.

Czy warto zacząć korzystać z KSeF już teraz?

Aktualnie KSeF jest dobrowolny, jednak można już teraz zacząć przyzwyczajać się do nowego systemu/ który za kilka miesięcy stanie się obowiązkowy. Warto sprawdzić już teraz czy program do wystawiania faktur w firmie da się połączyć z KSeF oraz przygotować się na zmiany, tak by nie były zaskoczeniem i pozwoliły na dostosowanie prowadzonej działalności do zmian w prawie i wystawiania faktur w KSeF.  

 

FakturaKsięgowośćPodatki 2023Zmiany w VATHOT