KSeF. Jak postępować z fakturą z błędami rachunkowymi, czy formalnymi?

Iwona Maczalska

Już od 1 lipca 2024 roku większość przedsiębiorców w celu wystawiania i otrzymywania faktur będzie musiała stosować platformę elektroniczną zwaną KSeF. W związku z tym pojawia się m.in. pytanie, co robić w przypadku otrzymania e-faktury z błędami rachunkowymi (tzw. nie bilansującą się), czy z błędami formalnymi?

Prezydent podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. W myśl nowych przepisów obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. Choć przedsiębiorcy mają jeszcze sporo czasu na drożenie KSeF w swoich firmach, to już dziś pojawia się wiele wątpliwości z nim związanych. Przedsiębiorcy pytają m.in. o zasady postępowania w przypadku otrzymania faktury z błędami.

» Przedsiębiorcy czy biura rachunkowe - kogo boli głowa w związku z KSeF?

Błędy rachunkowe e w-fakturze

Źródło: shutterstock

e-faktura z błędami rachunkowymi a KSeF

Ponieważ system KSeF będzie służył zarówno do wystawiania, jak i przyjmowania e-faktur przedsiębiorcy pytają, co robić w przypadku otrzymania od wystawcy faktury np. z błędami rachunkowymi. Co będzie się działo z taką fakturą?

Wyjaśnień dostarcza nam Ministerstwo Finansów. Jak tłumaczy resort ,, Faktura zostanie przyjęta do KSeF, system nie weryfikuje błędów rachunkowych zawartych w fakturze. W przypadku wystąpienia takich błędów konieczne jest wystawienie faktury korygującej”.

 

KSeF. Błędy formalne w e-fakturze a konieczność jej skorygowania

Podatnicy pytają również o konieczność skorygowania faktury w przypadku pojawienia się w niej błędów formalnych. Zdaniem MF ,,Obecne brzmienie art. 106j ust. 1 ustawy o VAT obliguje do wystawienia faktury korygującej m. in. w sytuacji, gdy podatnik stwierdził pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury. W okresie dobrowolności KSeF, w określonych przypadkach istnieje możliwość wystawienia przez nabywcę noty korygującej poza systemem".

 

e-faktura wystawiona na niewłaściwego nabywcę

Co z fakturą wystawioną na niewłaściwego nabywcę? Czy KSeF pozwoli na jej odrzucenie? To kolejne pytanie podatników związane z błędami w e-fakturach. Zdaniem MF nie będzie możliwości odrzucenia tego typu faktury. W takim wypadku wystawca faktury będzie zobligowany do wystawienia korekty faktury.

 

Strefa testowania Krajowego Systemu e-Faktur dostępna już dziś

Przedsiębiorcy nie muszą czekać z przygotowaniem się do wdrożenia KSeF do przyszłego roku. Już dziś mogą skorzystać z tzw. strefy Krajowego Systemu e-Faktur.

Celem udostępnienia środowiska testowego oraz przedprodukcyjnego (Demo) KSeF jest umożliwienie przedsiębiorcom przetestowanie nowego rozwiązania i przygotowanie się do jego wdrożenia w swojej firmie. Więcej informacji o strefie KSeF znajdziesz tutaj.

 

/pytania i odpowiedzi wskazane w powyższym tekście pochodzą ze strony Ministerstwa Finansów gov.pl

FakturaZmiany w VAT