Nowy wzór PIT-2. Czy pracownicy powinni ponownie złożyć oświadczenia w 2023 roku?

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy, kompleksowy wzór oświadczenia PIT-2. Dzięki niemu pracownicy mogą skorzystać m.in. z pomiejszonej zaliczki na podatek. Czy udostępnienie przez resort finansów nowego druku PIT-2 wiąże się z koniecznością ponownego złożenia oświadczenia przez dotychczasowych pracowników w 2023 roku?

» Nowy PIT-2 na 2023 rok. Rząd opublikował obszerny wzór oświadczenia

Kilka dni temu informowaliśmy o udostępnieniu przez resort finansów nowego, obszernego druku PIT-2. Druk ten jest skrajnie inny od dotychczas obowiązującego. Zawarty jest w nim bowiem komplet wszelkiego rodzaju oświadczeń i wniosków, które dotychczas pracownicy musieli składać w zakładzie pracy odrębnie.

» Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek 2023

 

Źródło:shutterstock

PIT-2 w wersji 9. zastąpi PIT-2 w wersji 7. i 8.

Nowy wzór druku PIT-2 w wersji 9., mającej zastosowanie do dochodów od stycznia 2023 roku, można pobrać na stronie Ministerstwa Finansów:

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2

MF udostępnia nadal stary wzór druku w wersji 7. i 8.  – mający zastosowanie do 23 marca 2022 roku i po tym dniu.

Udostępnienie nowego druku PIT-2 to nie wszystko. Na stronie rządowej gotowe do pobrania są również nowe druki PIT-2A oraz PIT-3.

Czy w 2023 roku należy ponownie składać PIT-2 w nowej wersji?

Jak informuje Ministerstwo Finansów ,, Oświadczenia i wnioski z wyjątkiem wniosku w części J, który dotyczy jednego roku, dotyczą również kolejnych lat podatkowych. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. Wycofanie i zmiana złożonego wcześniej oświadczenia lub wniosku następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia lub wniosku. Przykładowo, jeśli podatnik chce zmienić lub wycofać wcześniej złożone zakładowi pracy oświadczenie w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek, to wypełnia część C. Przy czym w przypadku zmiany wcześniejszego oświadczenia, podatnik wypełnia poz. 6, a w przypadku wycofania uprzednio złożonego oświadczenia, wypełnia  poz. 7”.

PIT-2 w 2023 roku

Źródło: MF

Oznacza to, że nowy PIT-2 składa się tylko kiedy pracownik chce zmienić dotychczasowe oświadczenie.

Podział kwoty wolnej od podatku na 3 płatników - zmiany

Za sprawą Polskiego Ładu od stycznia 2023 roku wejdą w życie zmiany zasad składania oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki na podatek PIT. Znowelizowane przepisy pozwalać będą na:

  • zastosowanie od stycznia 2023 roku kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (w tym również pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe) oraz
  • podzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników (w przypadku kilku miejsc zatrudnienia).

Oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek od stycznia 2023 roku będzie mógł złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody z:

  • wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • umów zlecenia i o dzieło,
  • umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • kontraktów menadżerskich,
  • praw majątkowych,
  • emerytury i renty z zagranicy.

Więcej na ten temat w poradniku ,, Kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek”.

 

PIT-2Kwota wolna od podatku