Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy opublikowana w Dzienniku Ustaw

Iwona Maczalska

Po długim oczekiwaniu w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia.

» Nowe uprawnienia w Kodeksie pracy dla pracowników - rodziców lub opiekunów

4 kwietnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641). Wprowadza ona wiele zmian do Kodeksu pracy. Co się zmieni?

» Nowy wzór świadectwa pracy opracowany przez MPiPS

Nowelizacja KP w Dzienniku Ustaw

Źródło: Dziennik Ustaw

Nowelizacja Kodeksu Pracy od 26 kwietnia. Kluczowe zmiany

Wśród najważniejszych zmian, jakie zaczną obowiązywać za sprawą nowelizacji znajduje się:

  • Uniezależnienia prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu (tj. ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego mimo, że matka dziecka w dniu porodu nie pozostawała w stosunku pracy/w ubezpieczeniu chorobowym),
  • Wprowadzenia w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców,
  • Ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku
  • Wprowadzenia bezpłatnego urlopu opiekuńczego – w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu;
  • Wprowadzenia zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do połowy wynagrodzenia (obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy).

Więcej w artykule ,, Dyrektywa rodzicielska i work-life balance. Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu pracy”.

 

Od 26 kwietnia nowe urlopy i nie tylko …

Nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadza nowe rodzaje urlopów, z jakich będzie mógł skorzystać pracownik. Mowa o dodatkach dniach wolnych od pracy, udzielanych w ramach urlopu opiekuńczego, czy  2. Dniach na zwolnienie od pracy z powodu zaistnienia siły wyższej. To jednak nie wszystko. Za sprawą nowelizacji pracownicy zyskają dodatkowe uprawnienia oraz zmienią się zasady zatrudniania na podstawie umowy na czas określony i okres próbny.

O szczegółach dowiesz się z artykułu ,, Od 26 kwietnia nowe urlopy w Kodeksie pracy i zmiany w zasadach zatrudnienia”.

Kodeks pracyFormy zatrudnienia