Nowe zasady składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na PIT

Redakcja PIT.pl

Ministerstwo Finansów przygotowało poradnik dotyczący zasad składania oświadczeń i wniosków oraz zasady uwzględniania ich przez płatników. Jest on odpowiedzią na zmiany przepisów Polskiego Ładu, jakie zaczną obowiązywać w 2023 roku. 

» MF przygotowało przewodnik dla podatnika po PIT-2

Resort finansó przypoina - Złożone przed 1 stycznia 2023 roku wnioski i oświadczenia (np.: oświadczenie PIT-2, oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów) zachowują moc prawną. Podatnik nie musi składać ich ponownie, jeżeli zawarte w nich informacje są aktualne.

Zasady składania oświadczeń i wniosków

Oświadczenia i wnioski, które mają wpływ na obliczenie zaliczki, podatnicy będą mogli składać płatnikom (np.: pracodawcom, zleceniodawcom):

  • na piśmie albo
  • w inny sposób przyjęty u płatnika.

Oświadczenia i wnioski dotyczące zaliczek PIT - poradnik MF

Źródło: shutterstock

Zasady składania oświadczeń może wskazać płatnik, przy czym podatnik może skorzystać:

  • ze wzoru określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej lub
  • z formy określonej przez płatnika (np. z systemu kadrowo-płacowego, który funkcjonuje u płatnika).

Więcej informacji, np. o wzorach oświadczeń i wniosków, terminie ich obowiązywania, uwzględnianiu ich przez płatnika, a także najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami znajdziesz w przewodniku Zasady składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

Cały poradnik Ministerstwa Finansów dostępny jest tutaj.

Źródło: MF

Polski ŁadPodatek PIT