MF przygotowało przewodnik dla podatnika po PIT-2

Redakcja PIT.pl

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Z uwagi na ostatnie wątpliwości prawne, Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik na temat zmian w PIT-2.

>>> Objaśnienia Ministerstwa Finansów do PIT-2 na 2023 rok

» Rozporządzenie zmieniające zasady poboru zaliczek na PIT opublikowane w Dzienniku Ustaw

Przewodnik dla podatnika - PIT-2

Od 1 stycznia 2022 roku każdy podatnik osiągający dochody opodatkowane według skali podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota, w wysokości 8 000 zł, była malejąca (miała charakter degresywny) i nie przysługiwała każdemu.

W przypadku małżonków prawo do kwoty wolnej mają obydwoje małżonkowie – oznacza to, że każdy z nich może zarobić bez opodatkowania kwotę 30 000 zł.

» Pobierz nowy wzór PIT-2 na 2022 rok

Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie (1/12 z 525,12 zł).

» Polski Ład: Zmiany w portfelach zatrudnionych na umowę o pracę. Złóż ważne oświadczenia

Przewodnik po PIT-2

Źródło: shutterstock

Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł miesięcznie (1/12 z 5100 zł). Jeżeli osiągasz przychody z wynagrodzenia za pracę na etacie, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (pobierz Oświadczenie PIT-2).

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą, jeżeli poza przychodami z pracy:

  • nie otrzymujesz emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego świadczenia;
  • nie osiągasz dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;
  • nie osiągasz dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy;
  • nie otrzymujesz świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
  • Jeżeli pracujesz na kilku etatach, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy.

Raz złożony PIT-2 zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego odwołania lub wycofania przez pracownika.

Kwota zmniejszająca powinna być zastosowana przez pracodawcę tylko przy jednej wypłacie w miesiącu.

Pamiętaj! Nawet jeżeli nie złożysz oświadczenia PIT-2, kwota wolna zostanie zawsze uwzględniona w zeznaniu rocznym.

Więcej informacji o zmianach oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi w załączniku Przewodnik PIT-2.

Pliki do pobrania

Polski Ład. Przewodnik PIT-2 (PDF, 1026 kB)

Źródło: MF

PIT-2