Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR na 2021 rok

Redakcja PIT.pl

Rozporządzeniem z 3 marca 2021 r. MFFiPR określił nowe wzory formularzy podatkowych wykorzystywanych przez płatników podatku PIT.

Nowe wzory PIT-4R i PIT-8AR na 2021 rok
Źródło: FORUM

W Dzienniku Ustaw pod poz. 420 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozporządzenie określa nowe wzory PIT-4R oraz PIT-8AR, które będą miały zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie weszło w życie 9 marca 2021 r.

Źródło: MF

Płatnik PITRozliczenie roczne