Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe ulgi podatkowe i odliczenia w PIT za 2022 dla przedsiębiorców

Ewelina Czechowicz

Katalog ulg podatkowych w 2022 r. został znacząco rozbudowany. Z jakich preferencji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy  w rozliczeniu rocznym? Wyjaśniamy.

Sezon rozliczeń podatkowych jeszcze przed nami, jednak już teraz warto poznać nowe preferencje podatkowe, które będą obowiązywały za 2022 r. Poniżej prezentujemy ulgi dla przedsiębiorców w PIT za 2022 r. 

Przedsiębiorcy po raz pierwszy w rozliczeniu za 2022 r. będą mogli skorzystać z takich ulg jak:

 1. ulga dla innowacyjnych pracowników
 2. ulga na prototyp
 3. ulga na ekspansje
 4. ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę.
 5. ulga na zabytki
 6. Ulga na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)

 7. ulga na terminal

Ulga na innowacyjnych pracowników

Preferencja ta została uregulowana w art. 26eb PIT. Na podstawie tego przepisu podatnik będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, który poniósł stratę lub osiągnął dochód niższy niż kwota przysługującej mu ulgi B+R, ma możliwość odliczenia od zaliczek na podatek odprowadzanych od wynagrodzeń pracowników kwoty przedmiotowej ulgi. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

Ile będzie można odliczyć?

Wysokość odliczenia w przypadku tej preferencji wynosi:

 •  iloczyn stawki podatkowej 17% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych;
 • iloczyn stawki podatkowej 19% oraz kwoty nieodliczonej ulgi B+R dla przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym.

Pracownicy mogą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub uzyskiwać dochody z tytułu praw autorskich. Preferencja  dotyczy przychodów pracowników, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy. Do przychodów nie zalicza się pobranych zaliczek na podatek nieprzekazanych na rachunek urzędu skarbowego na podstawie ulgi na innowacyjnych pracowników.

Nowe ulgi i odliczenia w PIT za 2022 r. dla przedsiębiorcow

Źródło: shutterstock

Ulga na prototyp

Kolejną preferencją, która została wprowadzona dla przedsiębiorców jest dodana w art. 26 ga ustawy o PIT ulga na prototyp. Zgodnie z nowym przepisem z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

Preferencja ta daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Ulga na ekspansje

Ulgę na ekspansję została uregulowana w dodanym do ustawy o PIT art. 26gb. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się:

Preferencja ta daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów podatkowych poniesionych na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Roczny limit odliczenia wynosi 1 mln zł.

Warunkiem skorzystania z ulgi jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub sprzedaż nowych produktów, lub sprzedaż produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej;
 • podatkiem liniowym.

Preferencja pozwala na odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów podatkowych poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika.

Ulga na zabytki

Preferencja ta została uregulowana w dodanym do ustawy o PIT art. 26hb.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, niezależnie od ich wielkości, opodatkowani:

 • według skali podatkowej;
 • podatkiem liniowym.

Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków:

 1. na wpłaty na fundusz remontowy dla zabytku nieruchomego;
 2. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym;
 3. na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego.

Odliczenie przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi zabytku nieruchomego. Odliczenia wydatków na wpłaty na fundusz remontowy, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym nie mogą przekroczyć 50% wydatków. Odliczenie wydatków na odpłatne nabycie zabytku nieruchomego nie może przekroczyć iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej zabytku nieruchomego, nie więcej jednak niż 500 tys. zł. 

Ulga na nabycie lub objęcie udziałów (akcji)

Z kolei w art. 26hc ustawy o PIT uregulowano ulgę na nabycie lub objęcie udziałów (akcji). Preferencja jest dostępna dla przedsiębiorców opodatkowanych:

 • według skali podatkowej;
 • podatkiem liniowym.

Ulga pozwala odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

 1. alternatywnej spółce inwestycyjnej lub
 2. spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez alternatywną spółkę inwestycyjną co najmniej 5% udziałów (akcji). Limit odliczenia wynosi 250 tys. zł rocznie.

Ulgę na terminal 

W art. 26 hd ustawy o PIT została uregulowana ulga na terminal. Jest ona dostępna dla przedsiębiorców opodatkowanych: 

 • według skali podatkowej;
 • podatkiem liniowym.

Preferencja uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu takiego terminala. Limity roczne odliczenia:

– 2500 zł – dla podatników zwolnionych z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas rejestrujących;

– 1000 zł – dla pozostałych podatników.

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Rozliczenie roczneOdliczenia w PITPIT-36Płatnik PITPrzychodyKsięgowość