Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe przepisy. Obowiązkowe maseczki w zakładach pracy od 28 listopada

Ewelina Czechowicz 30.11.2020 11:30 (aktualizacja: )

Od soboty 28.11.2020 r. za sprawą rozporządzenia rządu wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu jest więcej niż jedna osoba. Nowe przepisy nakazują stosowanie maseczek, tam gdzie dotąd pracownicy mogli być bez nich, rozporządzenie z 1 grudnia 2020 r. nieco łagodzi te obowiązki.  Wyjątków jest niewiele, zakres stosowania maseczek został rozszerzony i obejmie większość pracowników. 


Źródło: shutterstock.com

Obowiązkowe maseczki w pracy

Zasłanianie ust i nosa jest obowiązkowe do 27 grudnia 2020 r.:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego: autobusie, tramwaju, pociągu, samolocie,
 2. w samochodzie, jeśli podróżuje z nami osoba, która nie jest domownikiem,
 3. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 4. na terenie nieruchomości wspólnych,
 5. w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 6. w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 7. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności p

Obowiązek stosowania maseczki nie będzie obowiązywał tylko w przypadku: 

 1. konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
 2. umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
 3. spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją
  miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.ublicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Przepisy dotyczące nakazu noszenia maseczek znajdują się w paragrafie 25 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Rozporządzenie z 1 grudnia 2020 r. łagodzi nałożone obowiązki

Nowe rozporządzenie wprowadza dwie istotne zmiany:

 

 1. pracodawca może postanowić inaczej i złagodzić obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba,
 2. odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Dodatkowo do 27 grudnia tak jak dotąd pracodawca ma obowiązek zapewnić:  

 

 1. osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
 2. odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii (§ 11 ust. 3 pkt 3).

 

 

 

 

Koronawirus w PolsceKodeks pracy