Nowe kody Nomenklatury Scalonej 2023

Iwona Maczalska

Od 1 stycznia 2023 roku zaczną obowiązywać nowe kody Nomenklatury scalonej, tzw. kody CN. Nowe kody wskazuje rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej.

» Kody CN - intrastat 2022 - 2023

20 września 2022 roku wydano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji Europejskiej zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Za jego sprawą już w przyszłym roku zastosowanie będą miały nowe kody CN.

Nowe Kody CN 2023

Zmiany wprowadzone do dotychczasowej Nomenklatury Scalonej polegają na uzupełnieniu jej o nowe pozycje, a także wdrożenie stopniowej redukcji stawek celnych dla produktów objętych deklaracją o handlu produktami technologii informatycznej (ITA). Nowe kody obowiązujące od stycznia 2023 roku dostępne są poniżej:

Kody CN 2023

Źródło: eur-lex.europa.eu

2023:

2022

Inne podatki