Na zwrot podatku PIT czeka się od 0 do 90 dni (trzech miesięcy)

Piotr Szulczewski 29.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Długość oczekiwania na nadpłacony podatek dochodowy od osób fizycznych waha się w zależności od tego, kiedy złożone zostanie zeznanie podatkowe, z którego zwrot wynika. Najbardziej zapobiegliwi podatnicy nie czekają na zwrot ani jednego dnia. Natomiast ci, którzy zwlekają z decyzją – mogą otrzymać zwrot znacznie po terminie.

Zwrot PIT za 2017 rok
Zwrot PIT za 2017 rok / YAY foto

Ostateczny termin zwrotu zależy od tego, w jakim urzędzie skarbowym rozlicza się podatnik oraz z tytułu jakiego rodzaju podatku dokonuje rozliczenia. Urzędu skarbowe mogą szybciej lub wolniej przekazywać zwrot podatku – w efekcie niepisaną zasadą jest, że mniejszy urząd skarbowy może szybciej rozpatrzyć prawo zwrotu niż urząd większy (posiadający większą ilość spraw i podań o zwrot PIT).

Jak uzyskać zwrot podatku przed innymi przed zakończeniem roku 2017?

Najlepszą metodą na zwrot PIT jest decyzja – jeszcze przed rozpoczęciem roku podatkowego – o obniżaniu przez płatnika (pracodawcy) zaliczki na podatek o 1/12 kwoty wolnej od podatku (wniosek PIT-2 lub PIT-3). W każdym miesiącu pracodawca wykorzysta w naszym wynagrodzeniu kwotę 46,33 zł, którą „doda” do wypłacanego wynagrodzenia. Ta metoda pozwoli na zwrot zupełnie poza kolejką – dokonuje go w zasadzie płatnik stosujący określoną metodę rozliczeń. Dzięki niej co najmniej część zwrotu trafi do podatnika jeszcze przed końcem roku podatkowego – łącznie z każdorazową wypłatą wynagrodzenia za poszczególne miesiące roku.

Metoda wykorzystania kwoty wolnej w trakcie roku dotyczy wyłącznie pracowników, samozatrudnionych oraz uzyskujących świadczenia z ZUS. W przypadku zleceń lub innych tytułów działalności – nie można składać PIT-2 a w efekcie podatek pobierany jest bez pomniejszania o kwotę 46,33 zł miesięcznie. W efekcie zleceniobiorca musi z końcem roku samodzielnie wystąpić o zwrot tej kwoty na podstawie deklaracji PIT. Jego minimalna kwota zwrotu np. przy umowie zlecenia trwającej cały rok wyniesie zatem 12x 46,33 = 556,02 zł, czyli tyle ile pracownik i inni podatnicy otrzymują już w trakcie roku.

Rozlicz swój PIT już dziś i otrzymaj szybszy zwrot podatku za 2017 rok

Nie musisz już samodzielnie rozliczać deklaracji PIT za 2017 rok. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie i wskaże wysokość przysługującego Ci zwrotu podatku za 2017 rok. [POBIERZ PROGRAM]
 

*Program rozliczy m.in. druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A, a także PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R

 

Zwrot od urzędu skarbowego – termin

Ostateczny termin zwrotu nadwyżki podatku PIT wykazanego w deklaracjach PIT-37, PIT-36L, PIT-28, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 wynosi 3 miesiące, liczone od daty złożenia deklaracji. Podatnik może deklaracje składać w terminie:

Jeżeli złoży deklaracje dokładnie w tym terminie – będzie czekał do trzech miesięcy licząc od tej daty. Może on jednak przyspieszyć bieg terminu trzech miesięcy poprzez szybsze przygotowanie deklaracji podatkowej.

Deklaracja podatkowa PIT przez otrzymaniem PIT-11 lub bez PIT-11

Podatnik może samodzielnie wypełnić PIT zaraz po zakończeniu roku, już 1 stycznia 2018 r. Nie ma żadnego obowiązku czekać na PIT-11 od pracodawcy. W takim przypadku znacząco przyspieszy on zwrot swojego podatku i może liczyć na to, że otrzyma go już po kilku dniach.

Warunek jest taki, by znał on dokładnie kwoty, jakie w jego PIT-11 widnieć będą u płatnika. Jeśli kwoty te będą takie same – jego rozliczenie jest prawidłowe, a zwrot otrzymany – prawidłowo.

Jeżeli jednak podatnik pomyli się przy rozliczeniu na swoją korzyść – to musi się liczyć z obowiązkiem skorygowania deklaracji podatkowej oraz odsetkami za zwłokę w przypadku, gdy wykazany przez niego pierwotnie zwrot był wyższy niż ten, który ostatecznie po uzyskaniu PIT-11 powinien otrzymać z urzędu skarbowego.

Ale uwaga – odsetki za zwłokę podlegają zapłacie jedynie, jeżeli ich wysokość przekracza 8,70 zł. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Jeśli zatem różnica będzie niewielka – to można złożyć PIT już na początku stycznia otrzymać zwrot a potem – zaraz po otrzymaniu PIT-11 – złożyć korektę.

Takie postępowanie rodzi jednak pewne ryzyko mandatu karnego – organ skarbowy może bowiem otrzymać PIT-11 przed podatnikiem i wcześniej rozpocząć postępowanie w sprawie ukarania. Najbezpieczniejszym jest zatem monitorowanie stanu miesięcznych wypłat (pasek wynagrodzeń z ustalonymi składkami ubezpieczeniowymi). Na tej podstawie, a nie na podstawie hipotetycznych wyliczeń – roczny Pit wysłany przed terminem przynieść powinien szybszy i bezpieczny zwrot podatku.

PIT-28, PIT-36, PIT-36L przedsiębiorców a zwrot PIT

Przedsiębiorcy mogą szybciej niż ich pracownicy i inni zatrudnieni – rozliczyć swoją deklarację roczną i wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. W ich terminie również obowiązuje ustawowy termin do 3 miesięcy, niemniej nie mają oni problemu z informacjami o pobranych zaliczkach, mogą zatem otrzymać zwrot przed terminem.

PIT-WZ nie jest metodą na szybszy zwrot PIT

Wniosek o rozliczenie podatnika przez Ministerstwo Finansów nie powoduje przyspieszenia zwrotu podatku i nie jest rozpatrywany przed innymi deklaracjami PIT. Co więcej, utworzenie i wysyłka deklaracji PIT na podstawie wniosku PIT-WZ odbywa się dopiero w drugiej połowie marca – gdzie możliwe jest już znacznie wcześniej przygotowanie samodzielnie deklaracji podatkowej i jej wysyłka. PIT-11, na podstawie którego dokonać można rozliczenia, przekazywany powinien być bowiem nie później niż z końcem lutego (a bywa, że płatnicy robią to znacznie wcześniej). Tak więc własna deklaracja PIT na podstawie PIT-11 będzie co do zasady szybciej przyjęta i rozpatrzona, niż deklaracja przygotowana z wniosku PIT-WZ przez Ministerstwo Finansów.

Karta Dużej Rodziny lub wniosek o przyspieszeniem zwrotu

Nieformalnie znacznie wcześniej zwrot otrzymują podatnicy posiadający Kartę Dużej Rodziny. Wniosek o przyspieszenie zwrotu podobnie jak informację o Karcie, przedstawić należy we właściwym sobie urzędzie skarbowym. Jest to podstawa do przyspieszenia działań ze strony urzędników.

Deklaracje PIT elektronicznie zamiast papierowo

Wysyłka deklaracji elektronicznie sprawia, że druk trafia bezpośrednio do systemu elektronicznego urzędu skarbowego. Mimo, że przepisy nie stanowią o obowiązku przyspieszenia zwrotu dla e-deklaracji, to urzędnicy szybciej będą posiadali informacje w programach monitorujących zwroty i będą z urzędu procedowali szybciej dokumenty znajdujące się już w tym systemie. Deklaracje papierowe musza zostać w urzędzie przepisane i dopiero po przepisaniu – trafiają do systemów elektronicznych i w odpowiedniej kolejności zostają następnie rozpatrzone.

Korekta PIT nie przyspieszy terminu zwrotu

Niektórzy podatnicy starają się skrócić termin urzędowy uzyskania zwrotu poprzez wykazanie zwrotu w drugiej deklaracji składanej do urzędu skarbowego – korygującej pierwszą, złożoną z minimalną ilością danych. Co prawda termin na zwrot PIT z deklaracji korygującej faktycznie jest krótszy i wynosi 2 miesiące, lecz jednocześnie przepisy wskazują, że nie może być on skrócony poniżej 3 miesięcy od terminu złożenia pierwotnej deklaracji PIT w danej sprawie. Ne jest to zatem metoda na przyspieszenie zwrotu.

Najlepszym sposobem, by zwrot podatkuPIT otrzymać przed terminem, jest szybkie wypełnienie deklaracji i złożenie jej wcześniej niż w ostatnich dniach terminów ustawowych, przewidzianych na rozliczenie się z fiskusem.

Piotr Szulczewski, PIT.pl