Mity dotyczące usługi Twój e-PIT

Ministerstwo finansów wyjaśnia wątpliwości najczęściej pojawiające się przy korzystaniu z usługi Twój e-PIT. Obala mity i przedstawia fakty na temat rozliczeń podatkowych przygotowanych przez system informatyczny.

1. MIT: System Twój e-PIT nie uwzględnia ulgi na dziecko.

FAKT: System Twój e-PIT uwzględnia ulgę na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. System nie uwzględnia ulgi na dzieci urodzone w 2018 r. (musisz dodać ją samodzielnie; od przyszłego roku ulgi będą ujęte również na dzieci nowonarodzone). Jeśli po skończeniu 18 lat dziecko pobiera naukę, informację dot. ulgi należy dopisać samodzielnie.

2. MIT: System nie przepisuje numeru KRS OPP z zeznania za rok 2017.

FAKT: System przepisuje numer KRS OPP z zeznania za rok 2017, jeśli jest ona nadal uprawniona i widnieje w wykazie NIW organizacji uprawnionych do otrzymania 1%.

3. MIT: Mój PIT może zobaczyć osoba nieuprawniona do tego.

FAKT: Nie może, a jeżeli to robi - popełnia przestępstwo i ponosi odpowiedzialność karną. Dodatkowy element autoryzujący (kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty) jeszcze bardziej wzmacnia bezpieczeństwo danych.

4. MIT: Mogę się zalogować do usługi przy wpisaniu kwoty 0 (zero) w danych podatkowych i potwierdzeniu ich kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty.

FAKT: Wpisanie kwoty 0 (zero) w którymkolwiek z pól nie umożliwia zalogowania się do usługi i zobaczenia zeznania podatkowego. W takim wyjątkowym przypadku (ze względów bezpieczeństwa) wymagany jest profil zaufany (PZ).

5. MIT: Odrzuciłem zeznanie w usłudze Twój e-PIT, nie muszę już nic robić.

FAKT: Jeśli odrzuciłeś zeznanie w usłudze Twój e-PIT to musisz je przygotować i złożyć samodzielnie do urzędu skarbowego (np. za pośrednictwem aplikacji e-deklaracje lub papierowo).

6. MIT: Usługa Twój e-PIT zmienia kwoty w rozliczeniu.

FAKT: Usługa na bieżąco aktualizuje twoje rozliczenie w oparciu o nowe informacje, np. od pracodawcy, do momentu akceptacji i wysłania zeznania.  

Pozostałe pytania i odpowiedzi na temat usługi Twój e-PIT

Rozliczenie roczneUlga na dzieciWspólne rozliczenie PITPIT-37