Minimalne wynagrodzenie 2024. Do 15 września ważne rozporządzenie Rady Ministrów

Iwona Maczalska

Tylko do 15 września rząd ma czas na podanie ostatecznych kwot płacy minimalnej, jaka będzie obowiązywała w 2024 roku. W terminie najpóźniej do połowy września musi zostać wydane stosowne rozporządzenie.

» Duży wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. Jest oficjalny projekt Rządu

Rada Dialogu Społecznego nie wypracowała wspólnego stanowiska w sprawie ostatecznej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku. Oznacza to, że  w myśl obowiązujących przepisów najpóźniej do dnia 15 września Rada Ministrów musi wydać rozporządzenie, w którym określi ostateczne kwoty minimalnego wynagrodzenia 2024.

 Wynagrodzenie minimalne 2024. Rozporządzenie RM

Źródło: shutterstock

Dwukrotny wzrost minimalnego wynagrodzenia 2024

W myśl ostatnich zapowiedzi rządu, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej planuje się, by płaca minimalna wzrosła w 2024 roku dwa razy. Pierwsza podwyżka ma nastąpić już 1 stycznia i wynieść 4242 zł. Na kolejną pracownicy poczekają do 1 lipca 2024 r. Wówczas wynagrodzenie minimalne ma osiągnąć pułap 4300 zł. Wskazane kwoty są jednak kwotami brutto. Podlegają one więc obniżeniu o stosowne składki ZUS oraz podatek PIT.

 

Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto na rękę?

Jeśli w wydanym 15 września rozporządzeniu Rady Ministrów nie zmienią się wcześniej zaproponowane kwoty minimalnego wynagrodzenia 2024, a więc 4242 zł od 1 stycznia oraz 4300 zł brutto od 1 lipca, to bez przeszkód można już dziś wyliczyć wynagrodzenie netto (na rękę), jakie trafi na konto pracowników w 2024 roku.

Od 1 stycznia 2024 roku na konta pracowników zarabiających pensję minimalną trafi kwota około 3 221,98 zł. Kwota ta ulegnie podwyższeniu od 1 lipca do kwoty netto 3261,53 zł. Są to kwoty po odciągnięciu składek ZUS społecznych, składki zdrowotnej oraz 12% podatku PIT.

Szczegółowe wyliczenia zostały podane w artykule ,, Wynagrodzenie minimalne 2024. Jaka kwota netto trafi na konta bankowe pracowników w 2024 roku?”.

Płaca minimalnaWynagrodzeniaHOT