Mikropożyczka udzielona na starych zasadach. Czy trzeba wnioskować o jej umorzenie?

Ewelina Czechowicz

Wielu przedsiębiorców uzyskało mikropożyczkę z Tarczy antykryzysowej jeszcze na starych zasadach. W podpisanej umowie zobowiązali się do terminowego wnioskowania o jej umorzenie. Czy do tych przedsiębiorców zastosowanie mają nowe przepisy? Czy może powinni oni wnioskować o umorzenie przyznanej mikropożyczki?

» Tarcza 4.0: końcowy tekst ustawy opublikowany w Dzienniku Ustaw

Przypomnijmy, że bezzwrotne pożyczki dla firm w wysokości 5 tys. zł udzielane były niektórym firmom już od początku kwietnia 2020 r. Od 18 kwietnia z kolei, z bezzwrotnych pożyczek korzystać mogli już wszyscy przedsiębiorcy, w tym również osoby samozatrudnione.

Czy należy wnioskować o umorzenie mikropożyczki?

Źródło: shutterstock.com

Dla wielu przedsiębiorców, którzy skorzystali z mikropożyczki dla ratowania swoich działalności gospodarczych (również tych wnioskujących o mikropożyczkę na starych zasadach) minął już okres trzech miesięcy od chwili jej otrzymania. Czy powinni oni wnioskować o jej umorzenie? Przypominamy, że na postawie przepisów tarczy 4.0 wniosek o umorzenie pożyczki nie jest już konieczny.

Czy wniosek o umorzenie pożyczki jest niezbędny?

Z wcześniej obowiązującymi przepisami przedsiębiorca był zobowiązany do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki po upływie trzech miesięcy od otrzymania wsparcia. Przepisy tarczy 4.0 zniosły ten obowiązek. Oznacza to, że wszyscy przedsiębiorcy, nawet Ci, którzy o mikropożyczkę wnioskowali przed zmianą przepisów, zwolnieni zostali z obowiązku wnioskowania o umorzenie mikropożyczki. 

Urzędy mają możliwość sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność za pośrednictwem baz CEIDG czy KRS. Z łatwością mogą ustalić, czy był aktywny przez 3 miesiące od przyznania mu pieniędzy.

» Jak sprawdzić, czy urząd umorzył mikropożyczkę?

Umorzenie pożyczki 5 tys. zł - o czym warto pamiętać?

Podpisana tarcza 4.0  zakłada, że umorzenie pożyczki 5 tys. zł nastąpi z urzędu.

Powiatowe urzędy pracy samodzielnie umarzają zobowiązanie. Urzędy wysyłają informacje o umorzeniu oraz po zalogowaniu na portalu praca.gov.pl można sprawdzić czy pożyczka została już umorzona.

Ponadto przypominamy również  przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

Mikropożyczka