Jak sprawdzić, czy urząd umorzył mikropożyczkę?

Ewelina Czechowicz

Urzędy pracy dokonują pierwszych umorzeń mikropożyczki dla przedsiębiorców. Jednak przedsiębiorcy nie mogą liczyć na to, że dostaną pismo z potwierdzeniem, że ich zobowiązania zostały umorzone. Ci z nich, którzy złożyli wniosek drogą elektroniczną, mogą jednak sprawdzić, czy pożyczka została umorzona.

Jak sprawdzić, czy urząd umorzył mikropożyczkę?
Źródło: shutterstock.com

Dla wielu przedsiębiorców, którzy skorzystali z mikropożyczki dla ratowania swoich działalności gospodarczych, mija okres trzech miesięcy od chwili jej otrzymania. Przypominamy, że na postawie przepisów tarczy 4.0 wniosek o umorzenie nie jest już konieczny.  Jednak trudno czekać na pismo z Powiatowego Urzędu Pracy poświadczające umorzenie pożyczki. Jedyna szansa na potwierdzenie to podgląd sprawy, gdy wniosek był składany drogą elektroniczną.

Po zalogowaniu w portalu praca.gov.pl również można sprawdzić, czy Powiatowy Urząd Pracy umorzył pożyczkę.

Czy wniosek o umorzenie pożyczki jest niezbędny?

Z wcześniej obowiązującymi przepisami przedsiębiorca był zobowiązany do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki po upływie trzech miesięcy od otrzymania wsparcia. Przepisy tarczy 4.0 zniosły ten obowiązek.

Urzędy mają możliwość sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność za pośrednictwem baz CEIDG czy KRS. Z łatwością mogą ustalić, czy był aktywny przez 3 miesiące od przyznania mu pieniędzy.

Umorzenie pożyczki 5 tys. zł - o czym warto pamiętać?

Podpisana tarcza 4.0  zakłada, że umorzenie pożyczki 5 tys. zł nastąpi z urzędu.

Powiatowe urzędy pracy samodzielnie będą anulowały zobowiązanie, jeśli przedsiębiorca nadal będzie prowadził działalność. Można zatem przypuszczać, że urzędnicy będą sprawdzali przed formalnym umorzeniem, czy działalność nie została np. zawieszona.

Ponadto przypominamy również  przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

Koronawirus w PolsceHOT