MF przypomina: błędy w JPK można korygować. Masz na to 14 dni

Iwona Maczalska

Podatnicy mogą skorygować ewentualne błędy w złożonej ewidencji JPK_VAT w ciągu 14 dni od wskazania ich przez naczelnika urzędu skarbowego – przypomina Ministerstwo Finansów.

» Kary za błąd w nowym JPK_VAT nie będą nakładane automatycznie

Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości dokonywania korekt w błędnie wypełnionych ewidencjach JPK_VAT. Korekty należy dokonać w ustawowym terminie, by unikać kary pieniężnej.

Błędy w JPK

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

500 zł kary pieniężnej za błędy w JPK_VAT

Podatnikom, którzy złożyli błędnie wypełnioną ewidencję JPK_VATgrozi kara pieniężna w wysokości 500 zł. Kary tej podatnicy mogą uniknąć składając w odpowiednim czasie korektę ewidencji. Aby uniknąć sankcji podatnik powinien jak najszybciej dokonać korekty JPK_VAT i wysłać ją do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia wykrycia błędu. Jeżeli jednak o błędzie w JPK podatnik został poinformowany przez urząd skarbowy, w myśl art. 109 ust. 3f ustawy o VAT, powinien on w terminie 14 dni od uzyskania wezwania do przesłania korekty JPK od naczelnika urzędu skarbowego, przesłać korektę błędów wykazanych w wezwaniu.

Więcej na temat korygowania błędów w JPK znajdziesz w artykule ,,Kary za nieprzekazanie i błędy w nowym JPK_VAT".

JPK Jednolity Plik KontrolnyVAT