MF: projekt objaśnień w zakresie wyboru formy opodatkowania w PIT/CIT

Piotr Szulczewski

Ministerstwo Finansów zaprasza do zgłaszania uwag oraz komentowania projektu objaśnień w sprawie wyborów formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opublikowanych objaśnieniach wskazano zasady zgłoszeń formy opodatkowania obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (podatku CIT) w następującym zakresie:

  • wybór formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej,
  • opodatkowanie przychodów z tzw. najmu prywatnego, czyli najmu świadczonego poza działalnością gospodarczą,
  • wybór sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie rejestrującej,
  • wybór sposobu ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości,
  • wybór sposobu wpłacania zaliczek/ryczałtu,
  • wybór prowadzenia ksiąg rachunkowych (podatek PIT),
  • wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (podatek CIT).

Zmiany obejmują modyfikacje co do terminu zgłoszeń powyższych kwestii oraz metody zmiany zasad opodatkowania już poprzez samą wpłatę podatku na określonych zasadach. Obejmują również kwestie deklarowania metod wpłacania zaliczek na podatek po zakończeniu roku – w deklaracji podatkowej za 2019 r. Ta sama zasada odnosi się do decyzji co do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Projekt wraz z tabelą metod wyboru form opodatkowania dostępny jest na stronach Ministerstwa Finansów.

 

Płatnik PITPodatek PITCIT