MF obiecało wydłużenie terminu na CIT-8. Projekt zmian ciągle nieuchwalony

Iwona Maczalska

Ministerstwo Finansów wyszło z inicjatywą wydłużenia terminu na sporządzanie i zapłatę podatku wynikającego z deklaracji CIT-8. Termin miał zostać przesunięty na 30 czerwca. Na jakim etapie jest projekt zmian i czy trzeba się śpieszyć ze sporządzaniem CIT-8?

» Sprawozdania finansowe za 2020 rok. Jest petycja o wydłużenie terminów

[Aktualizacja 26.03.2021: To już pewne. Termin na CIT-8 będzie wydłużony. Więcej na ten temat w artykule ,,To już pewne. Termin na CIT-8 wydłużony o trzy miesiace".]

10 marca do Rządowego Centrum Legislacyjnego wpłynął projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu na sporządzenie CIT-8 i późniejszą zapłatę podatku, o czym informowaliśmy w artykule ,, MF: czas na rozliczenie i zapłatę CIT za 2020 r. do końca czerwca”. Choć nie widać dużego postępu prac nad projektem, to Ministerstwo Finansów informuje o wydłużeniu terminu w taki sposób, jakby było to już faktem.

CIT-8 w 2021 roku. Do kiedy?

Źródło: shutterstock

Wydłużenie terminu na CIT-8. Postęp prac legislacyjnych

Choć od momentu wpłynięcia projektu dotyczącego CIT-8 minęły już prawie dwa tygodnie wydaje się, że postęp prac legislacyjnych stanął w miejscu. Projekt od 16 marca znajduje się na etapie uzgodnień. Nie trafił zatem nawet jeszcze do konsultacji społecznych. Czas nagli, bowiem w świetle obowiązujących przepisów CIT-8 złożone powinno zostać najpóźniej do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, za który jest składane. Dla podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca 2021 r.

 

Ministerstwo Finansów zapewnia o wydłużeniu terminu na CIT-8

Projekt zmian w zakresie terminu składania CIT-8 nadal jest na etapie prac. Mimo tego Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej informuje o przesunięciu terminu w taki sposób, jakby było to już faktem.

Dłuży termin na CIT-8 w 2021 roku

Źródło: Ministerstwo Finansów, www.gov.pl

 

Można zatem przypuszczać, że projekt zmian zostanie uchwalony do końca marca. Rozporządzenie zgodnie z zapewnieniem MF zostanie wydane i termin będzie wydłużony.

 

 

CIT