MF: czas na rozliczenie i zapłatę CIT za 2020 r. do końca czerwca

Ewelina Czechowicz

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mieć więcej czasu na złożenie deklaracji CIT za 2020 r. i zapłatę podatku. Resort finansów wydłuży termin na rozliczenie do końca czerwca – zgodnie z projektem rozporządzenia, które pojawiło się stronie Rządowego Centrum Legislacji.

"Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ wydłuża termin do złożenia zeznania i wpłaty należnego podatku" – wskazuje uzasadnienie projektu.

Więcej czasu na zapłatę CIT-u za 2020 r.

Więcej czasu na rozliczenie CIT

W środę zamieszczono w Rządowym Centrum Legislacji projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

wydłużenie terminu rozliczenia CIT za 2020 r. do końca czerwca

Źródło:shutterstock

Epidemia koronawirusa uzasadnia wydłużenie terminu na rozliczenie podatku od osób prawnych

Według resortu finansów stan epidemii uzasadnia wydłużenie okresu na rozliczenie podatku od osób prawnych.

Zgodnie z projektem podatnicy CIT będą mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Również wszyscy podatnicy ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem rozpoczyna się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą regulacją - dodano.

Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie?

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zdaniem autorów projektu ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie rozporządzenia a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, gdyż zaproponowane rozwiązanie jest korzystne dla podatników.

CITRozliczenie rocznePodatki 2021