Resort finansów przesuwa termin na zapłatę podatku CIT za 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Podatnicy, którzy płacą CIT, będą mieli więcej czasu na rozliczenie roczne za 2020 rok. W czwartek sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła poprawkę, która przesuwa do 30 czerwca 2021 roku termin na rozliczenie zeszłorocznego CIT-u. Tym samym podatnicy zyskali dodatkowe trzy miesiące na dokonanie rozliczeń i zapłatę podatku od osób prawnych.

Więcej czasu na rozliczenie CIT-u dla przedsiębiorców - korzyści dla firm

Jak wskazuje MF dzięki wydłużeniu terminu rozliczenia CIT-u za 2020 r.  ma ulec poprawie płynność finansowa firm. Dzięki temu rozwiązaniu na kontach przedsiębiorców ma pozostać 10 mld zł.

przesunięcie terminu rozliczeń CIT
Źródło: shutterstock.com

Jak wskazał Jan Sarnowski, przesunięcie terminu na rozliczenie CIT, wynika z postulatów przedsiębiorców, którzy chcą się skupić na bieżącej pracy, a nie formalnościach związanych z rozliczeniem podatku dochodowego.

W ubiegłym roku resort finansów podjął podobne decyzje.

przesunięcie zapłaty CIT za 2020 r.
Źródło: MF 

Przesunięcie terminu oznacza, że podatnicy będą mogli rozważyć odroczenie płatności podatku dochodowego od osób prawnych do 30 czerwca 2021 r.

Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają szybciej zaliczki z udziału w CIT

Jan Sarnowski wskazał również, że dla zapewnienia płynności jednostkom samorządu terytorialnego, które partycypują w dochodach z CIT, przyspieszona zostanie wypłata zaliczek dla województw z tytułu udziału we wpływach CIT i zostanie przesunięty termin zapłaty rat z tzw. janosikowego.

CITRozliczenie roczne