Sprawozdania finansowe za 2020 rok. Jest petycja o wydłużenie terminów

Iwona Maczalska

31 marca 2021 roku mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Pojawiła się jednak szansa na wydłużenie obowiązującego terminu. Zarząd Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych przygotował petycję wnoszącą o przesunięcie obowiązujących terminów o 3 miesiące.

[AKTUALIZACJA 22.03.2021: Ministerstwo Finansów wydłuża termin na sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Termin ten będzie dotyczył wszystkich jednostek. Więcej na ten temat w artykule ,,MF wydłuża terminy dotyczące sprawozdań finansowych. Nowe terminy dla wszystkich jednostek"].

W myśl obowiązujących przepisów tylko do 31 marca biura rachunkowe maja czas na sporządzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Termin na ich zatwierdzenie mija 30 czerwca. Choć Ministerstwo Finansów negatywnie odniosło się do propozycji wydłużenia obowiązujących terminów, to nie wszystko stracone. Zarząd Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych przygotował petycję związaną z wydłużeniem obowiązujących terminów. Podpisy na petycji można jeszcze składać.

Sprawozdania finansowe 2021

Źródło: shutterstock

» Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Rekomendacje KRS

MF o wydłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego 2020

Ministerstwo Finansów sceptycznie odniosło się do pomysłu wydłużenia, jak miało to miejsce w roku ubiegłym, terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za 2020 rok. Jak twierdzi Ministerstwo Finansów ,, Doświadczenia ostatnich miesięcy wskazują, że jednostki, w obszarze rachunkowości, w coraz większym stopniu wykorzystują e-rozwiązania w procesach księgowych i sprawozdawczych. Ponadto zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdania finansowe sporządzane są w formie elektronicznej. Dlatego nie jest planowane przedłużenie terminów (określonych w ustawie o rachunkowości) na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek”. Więcej na ten temat w artykule ,, Sprawozdania finansowe 2021. MF wydłuża termin dla niektórych jednostek”.

Sprawozdania finansowe 2020. Petycja o wydłużenie terminu

Petycję, którą przygotował Zarząd Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych można podpisać tutaj. Zdaniem Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych ,, W związku z szalejącą pandemią COVID-19 mamy sygnały od wielu właścicieli biur rachunkowych, że choroba powoduje masową absencję zespołów pracowników w wielu firmach. Przedsiębiorcy oraz księgowi obawiają się, że w związku z masowymi zachorowaniami nie zdążą na czas wywiązać się z ustawowych obowiązków, takich jak sporządzenie zestawień obrotów i sald, sporządzenie sprawozdań finansowych, sporządzenie deklaracji cit itp.”.