To już pewne. Termin na CIT-8 wydłużony o trzy miesiace

Iwona Maczalska

Minister Finansów Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie w sprawie wydłużenia terminu na sporządzanie rocznego rozliczenia CIT. Termin zostaje przedłużony o trzy miesiące.

To już pewne. Ostateczny termin na złożenie CIT-8 za 2020 rok zostaje wydłużony do 30 czerwca. O tym fakcie poinofmorwał na Tweeterze Minister Finansów:

CIT-8 do 30 czerwca

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

,,Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, umożliwia podatnikom skorzystanie z dłuższego czasu na rozliczenie CIT, czyli 30 czerwca 2021 r." - informuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. 

CIT-8 za 2020 rok do 30 czerwca

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

CIT