MF: Dłuższy termin na składanie informacji dot. spółek nieruchomościowych

Redakcja PIT.pl

Minister Finansów przedłużył termin składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, o których mowa:

Źródło: shutterstock

Rozporządzenie przedłużyło do 30 września 2022 r. terminy składania informacji przez spółki nieruchomościowe, których rok podatkowy, albo obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r., a także przez podatników podatku PIT i podatników podatku CIT, posiadających prawa do tych spółek nieruchomościowych, którzy na podstawie ww. przepisów ustawy PIT i ustawy CIT są obowiązani przekazywać takie informacje.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 30 marca 2022 r. pod poz. 709. 

Weszło w życie 31 marca 2022 r.

Źródło: MF

NieruchomościCITPodatek PIT