Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Mały ZUS również dla karty podatkowej? Rzecznik MSP chce zmian

06.02.2019 10:40 (aktualizacja: )

Rzecznik Przedsiębiorców złożył wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii o wprowadzenie zmian w ustawie o Małym ZUS-ie.

Propozycje zmian dotyczą wydłużenia terminu zgłoszenia dla osób chcących skorzystać z „Małego ZUS-u” oraz włączenia do katalogu uprawnionych do korzystania z „Małego ZUS-u” przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową i posiadających kasę fiskalną.

Dlaczego mały ZUS trzeba było zgłosić już do 8 stycznia?

Termin składania wniosków powinien być wydłużony do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego. Miesiąc temu rozpoczęliśmy konsultacje w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców ustawy o tzw. małym ZUS-ie. Wydłużenie terminu, było najczęściej zgłaszaną do wprowadzenia zmianą – mówi Adam Abramowicz.

Drugim postulatem złożonym do Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców jest umożliwienie korzystania z „Małego ZUS-u” przedsiębiorcom, których dotyczą przepisy w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej oraz korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług.

Osoby rozliczające się kartą podatkową w dużej mierze korzystają z kas fiskalnych. Mogą one dokumentować sprzedaż przy ich użyciu i wystawiać paragony fiskalne, a w niektórych branżach są wręcz obowiązane do korzystania z kas fiskalnych od początku swojej działalności gospodarczej. Dotyczy to osób prowadzących warsztaty samochodowe, małą gastronomię, taksówkarzy, lekarzy, fryzjerów, itp. – dodaje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Zmiany w zakresie kas fiskalnych w 2019 r.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Niski ZUSKarta podatkowaZUSZwolnienie z VAT