Zwolnienie z VAT

Roczna korekta VAT w podatku dochodowym

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT prowadzącymi tzw. działalność mieszaną, czyli zarówno opodatkowaną jak i zwolnioną z VAT, zobowiązani są do corocznego dokonywania korekty odliczonego podatku VAT. Korekta nie pozostaje ...

Roczna korekta VAT w podatku dochodowym

Nie zawsze można zastosować stawkę zerową przy eksporcie

Co do zasady transakcje, w przypadku których towar opuszcza granice Polski, mogą korzystać z obniżonej stawki VAT w wysokości 0%. Jednakże, jak pokazuje praktyka wynikająca z interpretacji organów podatkowych oraz wyroków sądów administracyjnych, prawidłowe zakwalifikowanie na potrzeby VAT transakcji towarowych międzynarodowych jest bardzo trudne i wymaga ...

Nie zawsze można zastosować stawkę zerową przy eksporcie

Prezydent podpisał nowelizację VAT

Zmiany zasad wystawiania faktur na podstawie paragonu, zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT oraz wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość towarów sklasyfikowanych według PKWiU jako ...

Prezydent podpisał nowelizację VAT

Zwolnienie z VAT dla używanych budynków

W większości przypadków sprzedaż nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przepisy regulujące tę preferencję wielokrotnie były przedmiotem interpretacji organów podatkowych, sądów administracyjnych i komentarzy ...

Zwolnienie z VAT dla używanych budynków