Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Lipcowe zmiany w prawie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Redakcja PIT.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej od 11 lipca 2022 r. zmieniły się koszty administracyjne złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Dotychczas opłata administracyjna dla Powiatowego Urzędu Pracy wynosiła 30 zł. Od 11 lipca 2022 r. kwota ta wzrosła do 100 zł, czyli tyle samo, ile kosztuje złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę typu A w Urzędach Wojewódzkich.

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 

W piątek 24 czerwca 2022 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie obywatelstw, których posiadanie uprawnia cudzoziemców do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2022 poz. 1335).

Art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2021 poz. 2354 tj.) dotyczy tych cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych oraz posiadają obywatelstwo określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Lipcowe zmiany dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

Źródło: shutterstock

Zatrudnienie obywateli Bialorusi

Zgodnie z §1. czerwcowego rozporządzenia, „Obywatelstwem, którego posiadanie uprawnia do ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jest obywatelstwo Republiki Białorusi”.  Oznacza to, że od dziś, 8 lipca 2022 r., Białorusini, którzy wjechali do Polski na wizie tzw. humanitarnej mogą nie tylko legalnie podjąć pracę, ale także ubiegać się o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, tj. pobyt ze względów humanitarnych.

W okresie od 1 do 14 lipca 2022 r. pracodawcy, którzy z jakiegoś powodu do tej pory nie zgłosili faktu podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, w ustawowym terminie (14 dni od rozpoczęcia zatrudnienia) mogli dopelnić tego  obowiązku.

 

Aktualnie obowiązuje termin 14 dni na zgłoszenie zatrudnienia przez cudzoziemca. 

 

Autor: Zuzanna Nowak, kancelaria Graś i Wspólnicy

Kodeks pracyFormy zatrudnieniaKsięgowość