Kwarantanna pracownika - obowiązki i świadczenia

Ewelina Czechowicz

Od początku sierpnia gwałtownie wzrasta liczba zachorowań na Covid-19, który zatacza coraz szersze kręgi wśród pracowników. Wakacje to czas kiedy wielu pracowników wybrało się znów poza granice kraju. Coraz więcej pracowników w różnych zakładach pracy  trafia ponownie na kwarantannę. Przez okres trzech tygodni nie pracowały kopalnie. Obowiązek odbycia kwarantanny może być spowodowany różnymi powodami. Warto pamiętać, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wszystkie osoby odbywające kwarantannę mogą być traktowane jak osoby niezdolne do pracy i ubiegać się o świadczenie z tytułu choroby.

» Kwarantanna a zasiłek chorobowy. Kiedy przysługuje i jak się ubiegać?

Kwarantanna kiedy i kto może ją nałożyć

Obowiązek odbycia kwarantanny może wynikać z decyzji właściwego organu. Mianowicie, państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek poddania się kwarantannie na osobę:

  1. zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną,
  2. osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną lub
  3. osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.

Kwarantanna pracownika - obowiązki i świadczenia
Źródło: shutterstock.com

Kwarantanna z mocy prawa

Obowiązek poddania się kwarantannie obowiązywał ostatnio dla wracających z zagranicy, po zniesieniu tych obostrzeń obecnie rządzący znów mówią o wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny dla niektórych kierunków. Może to wiązać się z obowiązkiem jej odbycia po powrocie z wakacji.

Kto podlega kwarantannie

Kwarantannę obligatoryjnie muszą odbyć również domownicy osób, wobec których właściwy organ inspekcji sanitarnej wydał decyzję o odbyciu przymusowej kwarantanny w związku z narażeniem na chorobę zakaźną lub stycznością ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a które nie wykazują objawów chorobowych.

Kiedy należy powiadomić pracodawcę

O odbywaniu kwarantanny należy powiadomić pracodawcę. Ponadto, w terminie 3 dni od zakończenia kwarantanny pracownik powinien złożyć pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie kwarantanny, będące jednocześnie usprawiedliwieniem nieobecności w pracy, które to oświadczenie jest następnie przekazywane do ZUS.

Świadczenia przysługujące podczas kwarantanny

Osoby odbywające kwarantannę traktowane są co do zasady jak osoby niezdolne do pracy. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się bowiem niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jak również niemożność powstałą wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny. Stąd pracownik, który został skierowany na kwarantannę może  ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. 

Koronawirus w PolsceKodeks pracyChoroba, wypadekUrlop