Którą wersję PIT-11 zastosować w 2018 roku?

Iwona Maczalska

Płatnicy podatku PIT zatrudniający pracowników zobowiązani są do wypełnienia i przesłania do podatnika i urzędu skarbowego informacji o dochodach na druku PIT-11. Sprawdź, jaka wersja PIT-11 ma zastosowanie w 2018 roku.

Jaka wersja PIT-11 w 2018 roku?
Jaka wersja PIT-11 w 2018 roku? / YAY foto

Wypełniając druk PIT-11 należy pamiętać, że z tradycyjnej, papierowej formy rozliczeń mogą skorzystać wyłącznie płatnicy podatku PIT rozliczający nie więcej niż 5 pracowników. Płatnicy ci mają obowiązek przekazania papierowych druków:

  1. do urzędu skarbowego - do dnia 31 stycznia 2018 roku,
  2. do podatników (pracowników) - do 28 lutego 2018 roku.

<< Dochody w PIT za 2017 rok rozliczysz wyłącznie sam. Nie wyręczy Cię już pracodawca >>

Płatnicy składek, którzy wybiorą elektroniczną formę deklaracji PIT-11 mają dłuższy termin na przekazanie deklaracji. W ich przypadku ostateczny termin przekazania druków zarówno do urzędu skarbowego jak i podatników mija 28 lutego 2018 roku.

Jaka wersja PIT-11 w 2018 roku?

Przed wypełnieniem i wysłaniem druku PIT-11 należy zwrócić uwagę na wersję wypełnianego druku. W 2018 roku obowiązywać będzie wersja nr 23, a więc taka sama jak w roku ubiegłym, regulowana Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. 2015 poz. 1998.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
PIT-11 (23) Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Iwona Maczalska, PIT.pl