Którą wersję PIT-11 zastosować w 2018 roku?

Iwona Maczalska 03.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Płatnicy podatku PIT zatrudniający pracowników zobowiązani są do wypełnienia i przesłania do podatnika i urzędu skarbowego informacji o dochodach na druku PIT-11. Sprawdź, jaka wersja PIT-11 ma zastosowanie w 2018 roku.

e-pity Płatnika

Pobierz program e-pity Płatnika do rozliczenia PIT-11, PIT-8C i PIT-4R za 2018 rok. Pamiętaj, że termin przesłania tych informacji do urzędu skarbowego mija już 31 stycznia 2019 roku!

Wypełniając druk PIT-11 należy pamiętać, że z tradycyjnej, papierowej formy rozliczeń mogą skorzystać wyłącznie płatnicy podatku PIT rozliczający nie więcej niż 5 pracowników. Płatnicy ci mają obowiązek przekazania papierowych druków:

  1. do urzędu skarbowego - do dnia 31 stycznia 2018 roku,
  2. do podatników (pracowników) - do 28 lutego 2018 roku.

<< Dochody w PIT za 2017 rok rozliczysz wyłącznie sam. Nie wyręczy Cię już pracodawca >>

Płatnicy składek, którzy wybiorą elektroniczną formę deklaracji PIT-11 mają dłuższy termin na przekazanie deklaracji. W ich przypadku ostateczny termin przekazania druków zarówno do urzędu skarbowego jak i podatników mija 28 lutego 2018 roku.

Jaka wersja PIT-11 w 2018 roku?

Przed wypełnieniem i wysłaniem druku PIT-11 należy zwrócić uwagę na wersję wypełnianego druku. W 2018 roku obowiązywać będzie wersja nr 23, a więc taka sama jak w roku ubiegłym, regulowana Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Dz.U. 2015 poz. 1998.

Bezpłatne SMSOpis deklaracji
PIT-11 (23)Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
Formularz do rozliczenia za 2015, 2016 i 2017 r.

[aktualizacja 14.01.2019 r.]: PIT-11 (wersja 24) do rozliczenia za 2018 rok do US w terminie do 31 stycznia 2019

Rozliczenie rocznePIT-11Płatnik PIT