Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Nowe wzory deklaracji PIT na 2019 rok

Katarzyna Sudaj 11.12.2018 08:56 (aktualizacja: )

Opublikowano nowe druki PIT dotyczące dochodów uzyskanych w 2018 roku, w wersjach obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku. 

Na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

(Dz.U. 2018 poz. 2237) od 1 stycznia 2019 roku należy stosować:

 • PIT-2 (5) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-2A (5) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-3 (5) Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • PIT-4R (8) Deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-6 (13) Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu
 • PIT-8AR (7) Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • PIT-8C (9) Informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
 • PIT-11 (24) Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
 • PIT-R (19) Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich
 • IFT-1/IFT-1R (14) Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

Wzory są dostępne do pobrania w aktywnym formacie MS Excel.

Nowe wzory PIT-28/PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D na 2019 rok

Natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe. Wzór dostępny w aktywnym formacie MS Excel.( Dz.U. 2018, poz. 2239) określiło nową wersję:

 • PIT-40A/11A (19) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

 

Płatnik PITRozliczenie roczne