Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Nowe wzory PIT-28/PIT-28S, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/O, PIT/D na 2019 rok

Katarzyna Sudaj

Nowe wersje formularzy dotyczące rozliczenia najmu prywatnego, działalności opodatkowanej podatkiem ryczałtowym czy karty podatkowej za 2018 rok są już dostępne do pobrania.

PIT-28, PIT-16A, PIT-19A z szybszym zwrotem podatku niż pozostałe deklaracje za 2018 r.

Na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2018, poz. 2238) do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2018 rok obowiązują:

  • PIT-28 / PIT-28S (21) Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • PIT-16A (9) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego
  • PIT-19A (8) Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego
  • PIT-28/A (18) Informacja o przychodach przedsiębiorstwa w spadku, podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych
  • PIT-28/B (15) Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek)
  • PIT/O (23) Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku
  • PIT/D (27) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych

Wzory są dostępne do pobrania w aktywnym formacie MS Excel.

Nowe wzory dla płatników zaliczek: PIT-11, PIT-4R itd.

Formy opodatkowaniaPodatek PITRozliczenie roczne