Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

PIT-28, PIT-16A, PIT-19A z szybszym zwrotem podatku niż pozostałe deklaracje za 2018 r.

Piotr Szulczewski

Wygląda na to, że w przypadku ryczałtowców, o ewentualny zwrot nadpłaconego podatku będzie można ubiegać się szybciej, niż w przypadku pozostałych podatników składających zeznania w 2019 r.

Wszystko za sprawą nowelizacji terminów zwrotu nadpłaconego podatku. Nowelizowane przepisy wskazują, że zwrot z tytułu deklaracji złożonych za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy się za 2018 r. – w terminie 45 dni od dnia złożenia zeznania. Taka nowelizacja obejmuje przepisy ordynacji podatkowej.

Natomiast „termin złożenia zeznania podatkowego” również został znowelizowany, jednak odrębnie – ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i odrębnie w ustawie o podatku zryczałtowanym. W tej pierwszej ustawie termin ten ustalony został nie wcześniej niż 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, a deklaracje złożone przed tym terminem – uważa się za złożone w dniu 15 lutego. Doszło zatem do szczególnego rodzaju fikcji, w której deklaracja przekazana do urzędu – uznawana jest nadal za niezłożoną, aż do daty 15 lutego.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku podatku zryczałtowanego. Tu również nowelizacja taka ma miejsce jednak stosuje się ją dopiero do przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2019 r. W efekcie nadal uznać należy, że deklaracje PIT-28, PIT-16A i PIT-19A złożone w styczniu uznaje się za złożone w  dacie, w której trafiły do urzędu skarbowego (zostały doręczone).  Jeżeli jednak z deklaracji wynikać będzie zwrot podatkowy – organ będzie zobowiązany dokonać zwrotu w terminie 45 dni – licząc od daty złożenia deklaracji. W efekcie, jeśli ryczałtowiec rozliczy się 1 stycznia elektronicznie, to organ będzie miał 45 dni na analizę deklaracji i zwrot nadpłaconego podatku.

Co istotne, w przypadku deklaracji składanych na formularzach drukowanych – termin ten wynosi aż 3 miesiące.