Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kto zyska i kto straci na Nowym Polskim Ładzie?

Redakcja PIT.pl

Polski Ład i wszelkie jego modyfikacje wprowadziły wiele rewolucyjnych zmian prawnych. Wprowadzona ustawa ma wiele pułapek i nowych wytycznych dla przedsiębiorców, ale również ma wiele pozytywnych zmian i zalet dla podatników. Kto skorzystał, a kto stracił na Nowym Polskim Ładzie? Oto lista szczęśliwców i tych, którzy muszą dołożyć do nowych zmian podatkowych.

Kto zyska i kto straci na Nowym Polskim Ładzie?
Źródło: shutterstock.com

Oni skorzystają na Polskim Ładzie 

 • Osoby rozliczające się według skali podatkowej zyskają na obniżeniu stawki podatku PIT do 12% (z wcześniej obowiązujących 17%). Zmiana dotyczy całości przychodów za rok 2022 do 120 000 zł. Powyżej tej kwoty obowiązuje stawka podatkowa 32%, a osoby zarabiające milion złotych i więcej zapłacą dodatkowe 4% od tej nadwyżki. Nie każdy przypadek będzie jednak w ten sam sposób korzystny dla podatnika – obniżona stawka podatkowa oznacza jednocześnie niższą kwotę zmniejszającą podatek (3600 zł zamiast 5100 zł oraz brak odliczenia ulgi dla klasy średniej). Każdy przypadek należy w efekcie oceniać indywidualnie. 
 • Pracownicy oraz zleceniobiorcy zarabiający ponad 12 800 zł brutto miesięcznie. Dlaczego? Przez pierwsze półrocze płacili łącznie 17% podatku (oraz 9% składki na ubezpieczenie zdrowotne), ale nie korzystali z ulgi dla klasy średniej. Po wprowadzonych zmianach 1 lipca 2022 roku tacy pracownicy zyskają podwójnie: od połowy roku płacą stawkę o 5% mniejszą oraz otrzymają zwrot nadpłaty za pierwsze półrocze, bowiem stawkę 12% stosuje się dla całego roku. 
 • Rodziny, które mogą skorzystać z szeregu ulg i odliczeń, np.: 
  1. ulga prorodzinna – rozliczenie jako rodzic samotnie wychowujący dziecko przysługiwać będzie w stosunku do dzieci pełnoletnich do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uzyska dochód nieprzekraczający 16 061,28 zł; jest to kwota znacznie wyższa niż przed rokiem (3091 zł);
  2. możliwość rozliczania się samotnych rodziców wraz z dzieckiem – będą oni mogli zastosować podwójną kwotę wolną od podatku, czyli 60 000 zł; 
  3. dla rodziców samotnie wychowujących dziecko, którzy mają zarobki na tyle wysokie, że wpadają w II próg podatkowy, korzystne jest wspólne rozliczenie z małżonkiem – przejście do 32% stawki podatkowej nastąpi dopiero przy dochodzie łącznym o wartości 240 000 zł; 
  4. ulga 4+, polegająca na zwolnieniu z podatku od przychodu do 85 528 zł dla rodzin posiadających co najmniej czworo dzieci. 
 • Pracujący emeryci, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego będą nadal pracować, zamiast pobierać emeryturę, są zwolnieni z podatku od przychodu do 85 528 zł. 
 • OPP – zwiększono wysokość kwoty, którą można odliczyć od podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z 1% do 1,5%. 
 • Przedsiębiorcy, którym umożliwiono skorzystanie z nowych ulg odliczanych od dochodu. Są to: ulga na renowację, modernizację i nabycie nieruchomości zabytkowych; ulga na inwestycję w spółki alternatywne; ulga z tytułu opłacania składek na rzecz związków zawodowych; ulga na marketing produktu, na produkcję wstępną i wprowadzenie na rynek nowego produktu, na zakup i obsługę terminala płatniczego. 
 • Przedsiębiorcy, którzy mają możliwość zmiany formy opodatkowania i wybrania dla siebie korzystniejszej (szczegółowe informacje dotyczące zmiany formy opodatkowania zamieszczone w artykule: PIT dla przedsiębiorcy – najważniejsze zmiany). 
 • Składka zdrowotna odliczana może być przez prowadzących działalność liniowo lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Oni stracą na Polskim Ładzie 

 • Przedsiębiorcy oraz wszyscy inni podatnicy, którzy nie mogą już odliczyć od PIT składki zdrowotnej lub składka ta jest odliczana w niższej wartości niż przed wprowadzeniem Nowego Ładu. 
 • Przedsiębiorcy, u których składka zdrowotna jest obliczana w oparciu o dochód, który jest wyższy niż wcześniej obowiązująca podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
 • Podatnicy rozliczający się podatkiem liniowym (19%) i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będą mogli skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej, a zatem, w porównaniu z przedsiębiorcami rozliczającymi się na zasadach ogólnych, rozliczać będą się mniej korzystnie; te dwie grupy zyskują jednak prawo odliczenia składki zdrowotnej, co odpowiednio rekompensuje im tę stratę.

Komentarz eksperta

Piotr Szulczewski, ekspert ds. podatkowych, e-pity.pl

Zyski i straty w rozliczeniach rocznych po Nowym Polskim Ładzie

Możemy założyć przykładowy przychód miesięczny brutto pana Kuby w wysokości 20 000 zł. Nie korzystał on z ulgi dla klasy średniej – jego wynagrodzenie przekracza limit tej ulgi. Przed wprowadzeniem zmian lipcowych jego zaliczka na podatek wynosiła 2891 zł, po obniżeniu I progu – zaliczka to 2041. Jeszcze w roku 2021 zaliczka ta wynosiła 1510 zł, gdyż podatnik miał prawo odliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W skali roku w 2021 roku suma zaliczek wynosi 34 413 zł, a w 2022 roku 38 722 zł. Podatnik będzie zatem stratny ok. 4500 zł. Korzystniejsze natomiast będzie rozliczenie według nowych przepisów w przypadku innego podatnika zarabiającego 11 000 zł brutto. Suma zaliczek takiego podatnika w 2021 roku wynosiła 13 398 zł. W 2022 roku ze względu na wyższą granicę I progu podatkowego wyniesie ona 13 308 zł. Podatnik zyska 91 zł.

Polski ŁadUlga dla klasy średniej