Jak udokumentować wydatki dla ulgi termomodernizacyjnej w PIT

Iwona Maczalska

Wydatki poniesione w związku z inwestycją fotowoltaiczną (program ,,Mój Prąd”), można odliczyć w zeznaniu PIT. Warunkiem jest jednak właściwe udokumentowanie kosztów. Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnia, jaki dokument stanowi właściwe potwierdzenie poniesionego wydatku: faktura VAT, paragon fiskalny, czy może umowa cywilno-prawna.

» Fotowoltaika: Wydatki na zakup paneli słonecznych w 2020 roku a ulga termomodernizacyjna w PIT

Podatnik, który dokonał inwestycji fotowoltaicznych w swoim domu ma prawo skorzystać z dofinansowania do poniesionych wydatków w ramach programu ,,Mój Prąd”. To jednak nie wszystko. Wydatki można dodatkowo odliczyć w PIT w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Aby to jednak zrobić, trzeba zadbać o właściwe udokumentowanie poniesionego wydatku.

» Dotacja z programu ,,Mój Prąd" a roczne rozliczenia PIT 2020

 Ulga termomodernizacyjna - udokumentuj wydatki

Źródło: shutterstock

Odliczenie wydatków na termomodernizację – ważne udokumentowanie kosztów

Aby skorzystać z odliczenia wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej trzeba spełnić kilka warunków. Kluczowym z nich jest udokumentowanie wydatków poniesionych na wykonanie inwestycji fotowoltaicznej (termomodernizacyjnej) w budynku jednorodzinnym. Podatnik musi zatem dysponować wszystkimi fakturami potwierdzającymi poniesione wydatki, wystawionymi przez podatnika podatku VAT.

» Utrata prawa do ulgi termomodernizacyjnej

To jednak nie wszystko. Wydatki aby mogły zostać odliczone w rozliczeniu PIT, nie mogły zostać sfinansowane bądź dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Nie podlegają wówczas odliczeniu. To nie wszystko. Jeżeli podatnik zaliczył wydatki w koszty uzyskania przychodów i odliczył od podatku również nie może ponownie odliczyć ich w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Dokumentowanie wydatków: faktura - tak, umowa cywilnoprawna - nie

Podatnicy mają wątpliwości, jaki dokument stanowi właściwe potwierdzenie poniesionych wydatków. Jeden z nich skierował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska zapytanie ,, Czy dokumentem potwierdzającym zakup elementów instalacji musi być faktura czy też może to być umowa cywilno-prawna?”. Ministerstwo Klimatu wyjaśnia - ,, Do wniosku należy dołączyć kopie faktur za dostawę i montaż instalacji. Nie przewidziano innego dokumentu, zatem nie ma możliwości załączenia umowy cywilno-prawnej”. Oznacza to, że dokumentem właściwym zarówno do wnioskowania o dotację z programu ,,Mój Prąd”, jak i o późniejsze odliczenie poniesionych wydatków w PIT są wyłącznie faktury VAT.

Kwestię tą potwierdza również Ministerstwo Finansów, które w wydanej przez siebie broszurze informacyjnej pisze, że ,, Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT), który nie korzysta ze zwolnienia z tego podatku. Paragon fiskalny do kwoty 450 zł brutto z numerem NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną, która traktowana jest jak „zwykła faktura””.

 

 

 

 

Ulga termomodernizacyjnaOdliczenia w PITRozliczenie roczneNieruchomości