Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Jak sprawdzić, czy sporządzony PIT za 2020 rok trafił do urzędu skarbowego?

Iwona Maczalska 11.02.2021 12:31 (aktualizacja: )

Wielu podatników otrzymało już swoje informacje PIT-11 i przystąpiło do rozliczania PIT za 2020 rok. W jaki sposób sprawdzić, czy nasze rozliczenie PIT zostało poprawne wysłane do urzędu skarbowego i odebrane przez urzędnika?

W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych podatnik może rozliczyć swoje roczne zeznanie PIT za 2020 rok zarówno w formie tradycyjnej (wysyłka PIT kurierem, pocztą lub osobiście w US) lub elektronicznie, korzystając z programów do rozliczeń PIT, lub rządowej usługi Twój e-PIT. Wybierając formę elektroniczną podatnik powinien zadbać o Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Brak UPO może bowiem oznaczać wystąpienie błędów w trakcie wypełniania PIT lub jego wysyłki do US i tym samym niedostarczenie zeznania do urzędu skarbowego.

Czy PIT został prawidłowo wysłany do urzędu skarbowego

Źródło: shutterstock

UPO - potwierdzenie odebrania PIT przez US

UPO jest Urzędowym Poświadczeniem Odbioru deklaracji PIT przez urząd skarbowy. Jest ono bardzo ważne bowiem dokument ten nadawany jest wyłącznie po pozytywnej weryfikacji przesłanej przez podatnika deklaracji oraz nadaniu jej statusu 200. Otrzymanie statusu 200 oznacza, że przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie i nasza deklaracja trafiła do wyznaczonego przez nas urzędu skarbowego.

Nie dostałem UPO. Czy moja deklaracja została złożona poprawnie?

Brak Urzędowego Poświadczenia Odbioru może wynikać z tego, że podatnik przeoczył możliwość pobrania UPO, na końcowym etapie rozliczania PIT, w programie do rozliczania PIT, lub błędnie wypełnił PIT, co spowodowało niedostarczenie go do urzędu skarbowego. Jak sprawdzić, co dzieje się z wysłaną przez nas deklaracją PIT? 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Jeżeli roczne rozliczenie PIT wysyłaliśmy z programu zainstalowanego na komputerze, można ponownie zalogować się do programu i sprawdzić status wysyłki naszej deklaracji PIT. Jeśli nasz PIT uzyskał status 200 – nie musimy się martwić. Potwierdza to, że nasze rozliczenie zostało poprawnie wysłane do urzędu skarbowego i otrzymane przez urzędnika. Programy do rozliczenia PIT po zalogowaniu i wybraniu interesującej nas deklaracji PIT, umożliwiają ponowne pobranie UPO – nawet po kilku miesiącach od wysyłki deklaracji.

Jeżeli chcemy upewnić się, że nasza deklaracja dotarła do US możemy skorzystać również rządowej usługi Twój e-PIT. Po zalogowaniu do swojego konta zobaczymy złożone w ostatnim czasie przez nas rozliczenia PIT. Każde zeznanie zaopatrzone będzie informacją o przydzielonym numerze referencyjnym oraz uzyskanym statusie wysyłki.

Status wysyłki w Twój e-PIT

Źródło: Twój e-PIT.gov.pl

Jeżeli swoje rozliczenie PIT składaliśmy w inny sposób, i nie jesteśmy w stanie samodzielnie sprawdzić numeru referencyjnego PIT oraz statusu wysyłki, możemy wystąpić z wnioskiem do urzędu skarbowego o wydanie kopii druku UPO, wysłanej przez nas deklaracji.

Rozliczenie PIT - kluczowy status wysyłki

Uzyskanie statusu wysyłki deklaracji PIT innego niż 200, powinno nas zaniepokoić. Oznacza to bowiem, że wysłany przez nas PIT jest błędny i ostatecznie nie dotarł do urzędu skarbowego. Co oznaczają poszczególne statusy wysyłki? Wyjaśniamy poniżej:

Rodzaj statusuOpis statusuCzy PIT dostarł do US?Czy należy ponownie złożyć PIT?
Status 200Deklaracja została sporządzona w sposób prawidłowy i przesłana do urzędu skarbowego. Następstwem statusu 200 jest otrzymanie dokumentu UPOTAKNIE
Status 401oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz niezgodność dokumentu z schematem xsd. Powodem pojawienia się tego statusu może być m.in. niewypełnione jednego z pół deklaracji niezbędnych do wysyłkiNIETAK
Status 411oznacza negatywną weryfikację deklaracji oraz, że zeznanie z takim identyfikatorem podatkowym już istnieje np. w sytuacji wysłania tej samej deklaracji pocztą i drogą elektronicznąNIETAK
Status 412niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie - dotyczy problemu z wysyłką deklaracji opatrzonej podpisem elektronicznym nieweryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatuNIETAK
Status 414oznacza negatywną weryfikację deklaracji z powodu błędnych danych identyfikacyjnych. Powodem może być m. im. podanie błędnego numeru NIP, PESEL, czy też wskazanie błędnej kwoty przychodu złożonej w deklaracji za rok poprzedniNIETAK

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Rozliczenie rocznePIT-36PIT-37