Jak korzystać z Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA?

Redakcja PIT.pl

Czym jest System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA?

System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA to zbiór informacji podatkowych i celnych, który zawiera m. in. interpretacje indywidualne i ogólne, wiążące informacje akcyzowe i stawkowe, informacje o wydaniu opinii zabezpieczających lub odmowie ich wydania, odpowiedzi na interpelacje oraz wybrane orzeczenia sądów.

Kto może korzystać z systemu EUREKA?

Z systemu EUREKA mogą korzystać wszystkie osoby, które są zainteresowane uzyskaniem informacji podatkowych lub celnych pochodzących z resortu finansów lub takich, które resort wykorzystuje. Z systemu EUREKA skorzystasz bez konieczności logowania.

Według jakich kryteriów mogę szukać informacji w wyszukiwarce systemu EUREKA?

Możesz szukać informacji m. in. po:

 • frazie,
 • kategorii informacji,
 • autorze,
 • słowach kluczowych,
 • przepisie.

W jaki sposób mogę wyszukiwać informacje po frazie?

Wpisz wyszukiwaną frazę / wyszukiwane słowa do pola z lupką „Wpisz frazę wyszukiwania”. Możesz dodatkowo skorzystać z opcji, które znajdują się poniżej tego pola. Uszczegółowią one twoje wyszukiwanie:

 • „Szukaj frazę w całości” - system wyświetli wyniki, w których występuje fraza w całości, dokładnie w taki sposób, jak ją wpisałeś;
 • „Wyszukaj słowa niezależnie od umiejscowienia w treści” - system wyświetli wyniki, które zawierają wpisane przez ciebie słowa, niezależnie od kolejności w jakiej występują;
 • „Szukaj tylko w treści” - system przeszuka i wyświetli wyniki, które znalazł tylko w treści wszystkich dokumentów;
 • „Szukaj po synonimach” - system wyświetli wyrazy, które są równoważne znaczeniowo - lub na tyle zbliżone - że można nimi zastąpić podane przez ciebie słowa w odpowiednim kontekście. Innymi słowami - metoda ta polega na wyszukiwaniu po wyrazach bliskoznacznych, np. PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych.

Czy w Eurece znajdę interpretacje indywidualne publikowane w Systemie Informacji Podatkowej (SIP)?

Tak, w Eurece znajdziesz wszystkie interpretacje indywidualne i ich zmiany, które wcześniej były publikowane w SIP, jak również interpretacje ogólne i ich zmiany. Do Eureki przenieśliśmy także wiążące informacje stawkowe i ich zmiany.


Źródło: Twitter KAS

W jaki sposób najłatwiej mogę wyszukać interpretacje indywidualne, interpretacje ogólne i wiążące informacje stawkowe, które były publikowane wcześniej w SIP?

Przede wszystkim używaj pola z lupką „Wpisz frazę wyszukiwania”. Dzięki temu wyszukasz informacje, które zawierają daną frazę w treści informacji skarbowej, jak również w jej metadanych. Pole to uwzględnia odmianę fleksyjną wpisanej frazy. Szerzej o opcjach wyszukiwania po frazie przeczytasz w pkt. 4.

W „Podstawowych kryteriach wyszukiwania” wskaż właściwą kategorię poszukiwanej informacji – interpretację indywidualną, interpretację ogólną lub wis.

Korzystaj z filtra „Przepisy” (nie stosuj filtra „Zagadnienia”), ogranicz swój wybór do artykułów wybranej ustawy (tj. wskazując konkretny artykuł, dział, rozdział ustawy). Interpretacje przeniesione (zmigrowane) z SIP nie były opisywane bardziej dokładnymi metadanymi (np. ustępem, punktem, literą konkretnego artykułu).

W celu bardziej precyzyjnego wyszukiwania - aby uzyskać krótszą listę znalezionych przez system informacji skarbowych - skorzystaj dodatkowo z innych filtrów, jak np. z daty wydania, słów kluczowych oraz operatorów logicznych dostępnych w „Warunkach dodatkowych” wyszukiwarki, które szerzej opisaliśmy w pkt. 9.

W jaki sposób mogę wykorzystać podstawowe i dodatkowe kryteria wyszukiwania?

Przede wszystkim używaj pola z lupką „Wpisz frazę wyszukiwania”. Dzięki temu wyszukasz informacje zawierające daną frazę w treści informacji skarbowej, jak również w jej metadanych. Pole to uwzględnia odmianę fleksyjną wpisanej frazy. Szerzej o opcjach wyszukiwania po frazie przeczytasz w pkt. 4.

Aby znaleźć informacje, które cię interesują, używaj dodatkowo metadanych z części „Podstawowe kryteria wyszukiwania”. Tu możesz wybrać z listy np. kategorię informacji czy słowa kluczowe.

Dodatkowo zawęzisz wyniki wyszukiwania, jeśli użyjesz innych filtrów dostępnych w kryteriach dodatkowych. Najczęściej wykorzystywane filtry to „Przepisy” lub „Zagadnienia”.

W celu bardziej precyzyjnego wyszukiwania - aby uzyskać krótszą listę znalezionych przez system informacji skarbowych, skorzystaj dodatkowo z operatorów logicznych dostępnych w „Warunkach dodatkowych” wyszukiwarki, które szerzej opisaliśmy w pkt. 9.

Przykład 1

Jeśli chcesz wyszukać informacje, które w treści zawierają zwrot „ulga dla klasy średniej”, to:

 • w polu z lupką wpisz „ulga dla klasy średniej”,
 • w polu „Kategoria informacji” zaznacz „Pigułka wiedzy/uzgodnienie” i/lub „Wytyczne/wyjaśnienia Ministerstwa Finansów”.

Przykład 2

Jeśli chcesz wyszukać interpretacje indywidualne, które w treści zawierają zwrot np. Polski Ład, ulga dla klasy średniej, czy ulga dla seniorów:

 • w polu z lupką wpisz te frazy (każdą oddzielnie),
 • w polu „Kategoria informacji” zaznacz „Interpretacja indywidualna”,
 • dodatkowo w polu „Data wydania” korzystając z kalendarza zaznacz daty np. od 1 grudnia 2021 r. do dziś.

Przykład 3

Jeśli chcesz wyszukać informacje, które dotyczą np. „art. 12 ustawy o CIT” (znajduje się w Rozdziale 2 ustawy o CIT), w filtrze „Przepisy” najpierw kliknij w znaczek po prawej stronie pola „Przepisy”, a następnie wybierz klikając w groty strzałek z lewej strony:

Teraz zaznacz checkbox przy „art. 12” i kliknij „Wybierz”.

W taki sam sposób wybierasz wartości w polu „Zagadnienia” i „Słowa kluczowe”.

Przykład 4

Jeśli chcesz wyszukać informacje, które dotyczą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, w polu „Zagadnienia” wybierz - zaznaczając checkbox dopiero przy ostatnim poziomie słownika:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Źródła przychodów
 • Przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw.

Przykład 5

Jeśli chcesz wyszukać informacje dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług, inne niż interpretacje indywidualne i wiążące informacje stawkowe czy ich zmiany:

 • w polu „Zagadnienia” wybierz „Ustawa o podatku od towarów i usług”,
 • w warunkach dodatkowych wskaż operator logiczny „bez”, wybierz metadaną „Kategoria informacji” i w polu „Wartość” wybierz z listy: interpretację indywidualną, wiążącą informację stawkową oraz ich zmiany.

Czym różni się pole „Przepisy” od pola „Zagadnienia” w kryteriach wyszukiwania?

Słownik „Przepisów” zawiera same przepisy - akty prawne. Słownik „Zagadnień” określa tematykę danych ustaw podatkowych i celnych.

W jaki sposób mogę stosować operatory logiczne przy wyszukiwaniu?

Dzięki operatorom logicznym uszczegółowisz swoje wyszukiwanie. Jeśli wybierzesz:

 

 • Operator logiczny „I” - wyszukasz informacje, które zawierają wszystkie parametry, które wybrałeś;
  Przykład: wybrałeś słowa kluczowe: „samochód” I „amortyzacja” - system wyszuka informacje, które zawierają zarówno słowo kluczowe „samochód”, jak i „amortyzacja”.
 • Operator logiczny „LUB” - (alternatywa nierozłączna) wyszukasz informacje, które zawierają jedno albo wszystkie wybrane przez ciebie parametry;

Przykład: wybrałeś słowa kluczowe „samochód” LUB „amortyzacja” – system wyszuka informacje, które:

- zawierają tylko słowo kluczowe „samochód” (nie zawierają słowa „amortyzacja”),

 

- zawierają tylko słowo kluczowe „amortyzacja” (nie zawierają słowa „samochód”),

 

- zawierają zarówno słowo kluczowe „samochód”, jak i „amortyzacja”.

 • Operator logiczny  „ALBO” - (alternatywa rozłączna) wyszukasz informacje, które zawierają tylko jeden z parametrów, które wybrałeś;

Przykład: wybrałeś słowa kluczowe „samochód” ALBO „amortyzacja” - system wyszuka informacje, które:

- zawierają tylko słowo kluczowe „samochód” (nie zawierają słowa „amortyzacja”),

 

- zawierają tylko słowo kluczowe „amortyzacja” (nie zawierają słowa „samochód”).

 • Operator logiczny  „BEZ” - wyszukasz informacje, które nie zawierają parametrów, które wybrałeś;

Przykład: wybrałeś słowa kluczowe „samochód” BEZ „amortyzacja” - system wyszuka informacje, które zawierają słowo kluczowe „samochód”, ale nie zawierają słowa „amortyzacja”.

Czy mogę zmienić wielkość czcionki w wydruku z systemu EUREKA?

Wielkość czcionki w wydruku jest ustawiona przez system i masz niewielki wpływ na modyfikację wydruku. Natomiast pamiętaj, że z systemu EUREKA możesz wyeksportować całą lub część informacji do pliku w wybranym formacie. Jeśli wybierzesz format word (czyli dokument z rozszerzeniem .docx) pozwoli ci to w wygenerowanym pliku zmienić rozmiar czcionki.

CITPłatnik PITVATKsięgowośćKontrola