Ile może zarobić dziecko, aby nie stracić ulgi prorodzinnej w PIT?

Katarzyna Sudaj 25.01.2018 09:00 (aktualizacja: )

Czy w związku z podwyżką kwoty wolnej od podatku w 2017 roku, dziecko mogło podczas wakacyjnej pracy zarobić więcej niż w poprzednich latach, nawet 6600 zł? Jaka wysokość dochodów dziecka powoduje utratę prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT rodzica?

Ile może zarobić dziecko, aby nie stracić ulgi prorodzinnej w PIT?

Ile może zarobić dziecko, aby nie stracić ulgi prorodzinnej w PIT? / YAY foto

 

Kwota wolna od podatku 2017 i 2018

Od 1 stycznia 2017 roku wzrosła kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających do poziomu 6600 zł. Oznacza to, że cały dochód roczny do kwoty nawet do 6601,49 zł (różnica wynika ze sposobu zaokrąglania naliczonego podatku do pełnych złotych) jest zwolniony z podatku, a zaliczki pobrane w trakcie roku na podatek dochodowy zostaną zwrócone w kwocie do 1188 zł po rozliczeniu deklaracji rocznej PIT.

6600 zł ponad dwa razy więcej niż jeszcze w 2016 roku, gdy tylko 3091 zł można było zarobić bez podatku. Od 1 stycznia 2018 roku kwota wolna od podatku wzrosła jeszcze bardziej, gdyż obecnie wynosi ona 8000 zł dla najuboższych.

Czy jednak wyższa kwota wolna od podatku oznacza, że pracujące dziecko może zarobić więcej niż w poprzednich latach, a jego dochód nie spowoduje utraty prawa do ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym PIT rodzica? Niestety wbrew oczekiwaniom rodziców, jest inaczej. Pracujące dziecko nadal może zarobić tylko 3089 zł w trakcie całego 2017 (i 2018) roku. Jeśli wakacyjne dochody dziecka przekroczą roczną kwotę 3089 zł, rodzic zostanie pozbawiony prawa do odliczenia ulgi w PIT.

Przyczyną takiej sytuacji jest brak zmiany przepisów podatkowych, które określają wysokość zarobków dziecka dla ulgi prorodzinnej. Nadal – tak jak w poprzednich latach - art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brzmi: „…jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 (556,02 zł rocznie – przy. red.) oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1,” (czyli 18 proc.)”. Stąd 556,02 zł / 18 proc. = 3089 zł, a więc ta sama kwota dochodu co przed podwyżką kwoty wolnej. Samo podniesienie kwoty wolnej od podatku nie wpłynęło automatycznie na zmianę limitu dochodów dziecka.

Kiedy rodzic może odliczyć ulgę na dziecko w PIT?

Przypomnijmy, że ulga prorodzinna przysługuje także na pełnoletnie uczące się dziecko, przed ukończeniem 25. roku życia. Warto podkreślić, że niektóre przychody dziecko może uzyskiwać bez ograniczeń (np. stypendium studenckie), a ulga dla rodzica nie przepadnie np. najem prywatny opodatkowany ryczałtem lub zbycie nieruchomości. Również renta socjalna dziecka nie ma znaczenia dla prawa do ulgi.

3089 zł netto czy brutto?

Wielu naszych czytelników pyta, czy 3089 zł to kwota brutto czy netto? Dokładna odpowiedź powinna brzmieć, że ani brutto (czyli kwota wymieniona w umowie) ani netto (czyli kwota wypłacana "na rękę"). 3089 zł to roczna suma dochodów przed opodatkowaniem, a po odliczeniu ewentualnych kosztów uzyskania przychodów. Dochód, czyli przychód minus koszty. 

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

Ulga na dzieciRozliczenie rocznePIT-37HOTKwota wolna od podatku