Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31 stycznia 2021 r.

Ewelina Czechowicz 18.01.2021 08:00 (aktualizacja: )

Od dziś uczniowie klas I-III wrócili do stacjonarnej nauki, mimo to rząd zdecydował o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego. W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenia w sprawie określenia: dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego i dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Okres ten wydłużono do 31 stycznia 2021 r.

Kiedy przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje aktualnie za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia takich placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, to świadczenie które pojawiło się w związku z pandemią Covid-19 już kilkukrotnie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 31.01.2021 r.
Źródło: shutterstock.com

Kto może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie:

  1. rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  2. ubezpieczonym rodzicom dzieci:
    • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
    • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
    • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  3. ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy poza ustawowym limitem

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego, które przysługują ubezpieczonemu w ciągu roku.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Rozporządzenia obowiązują od 18 stycznia 2021 r. 

MacierzyństwoUrlopWymiar czasu pracyKoronawirus w Polsce