Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 24 grudnia 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Zgodnie z decyzją rządu nauka zdalna zostanie wydłużona na czas do 23 grudnia 2020 r. Od 24 grudnia 2020 r. dzieci będą mieć przerwę świąteczną, a później w całym kraju w jednym terminie od 4 stycznia do 17 stycznia mają rozpocząć się ferie zimowe. Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym i kiedy rodzice będą mogli z niego skorzystać?

Nauka zdalna zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązywać ma do 3 stycznia 2020 r. Uczniowie wrócą do nauki w szkołach najwcześniej w poniedziałek 18 stycznia 2021 roku, czyli po feriach zimowych 2021, które zostały wyznaczone w jednym terminie dla wszystkich uczniów.


Źródło: Opracowanie własne PB / Bankier.pl

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które towarzyszy rodzicom od 12 marca 2020 r. Wiele razy były zmieniane już zasady jego wypłaty. Aktualnie rodzice  ze świadczenia nie mogą korzystać w takim zakresie jak to było wiosną.

Opieka nad dziećmi do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

  1. zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  2. otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
  3. braku możliwości sprawowania opieki przez nianię (link do strony zewnętrznej) lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna (link do strony zewnętrznej) z powodu COVID-19.

zdalna nauka na dłużej
Źródło: shutterstock.com

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN szkoły mają zapewnić opiekę uczniom klas I-III, kiedy ich rodzice są:

  • zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz
  • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jeżeli  rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez szkołę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Od 9 do 29 listopada 2020 roku dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, nie można skorzystać jeżeli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, w sytuacji kiedy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Żeby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach. Aktualnie rozporządzeniem Rady Ministrów świadczenie zostało przyznane na okres od 9 do 29 listopada 2020 r. Rząd przedłużył również wypłatę zasiłku opiekuńczego do 24.12.2020 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres od 30 listopada 2020 r. do 24.12.2020 r. 

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wydłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego zakłada przyznanie świadczenia na okres od 30 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. Na razie nie widamo jeszcze czy świadczenie wróci w nowym roku. Kolejnego rozporządzenia w tej kwestii zapewne należy się spodziewać w czasie ferii zimowych, które zostały zapowiedziane na okres od 4 do 17 stycznia 2021 r. 

ZUSKoronawirus w PolsceMacierzyństwo