Do 15 listopada 4 rata podatku od nieruchomości

Katarzyna Sudaj

15 listopada mija termin na zapłatę ostatniej raty podatku od nieruchomości, jeśli roczna kwota przekroczyła 100 zł.

Ci podatnicy mają możliwość zapłaty podatku w czterech ratach:

  • I rata - do 15 marca,
  • II rata - do 15 maja,
  • III rata - do 15 września,
  • IV rata - do 15 listopada.

Wyższy podatek od nieruchomości i gruntów w 2019 roku

Jaka wysokość podatku od nieruchomości?

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatek od nieruchomości na rok od osób fizycznych ustala w drodze decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jeśli nie ma decyzji, nie ma też obowiązku zapłaty podatku, bo indywidualna decyzja musi być wydawana co roku.

Inne podatkiNieruchomości