Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wyższy podatek od nieruchomości i gruntów w 2019 roku

Iwona Maczalska 21.08.2018 08:40 (aktualizacja: )

W 2019 roku spodziewać się możemy podwyżki podatku od nieruchomości oraz od gruntów. Wzrost podatków w przyszłym roku wynika z poziomu inflacji w pierwszym półroczu tego roku, która wyniosła 1,6 proc.

Od 1 lipca 2019 r. jednolite formularze na podatki lokalne

Ministerstwo Finansów wydało obwieszczenie określające górne granice stawek podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały w 2019 roku. W myśl obwieszczenia w przyszłym roku wzrosnąć mogą nie tylko podatki od nieruchomości i gruntów, lecz także od środków transportowych, czy same opłaty lokalne. Nowe stawki zostały obliczone na podstawie poziomu inflacji w pierwszym półroczu 2018 roku, która zgodnie z komunikatem GUS wyniosła 1,6 proc.

 

O podwyżce stawek i opłat lokalnych zadecydują gminy…

Ministerstwo Finansów każdego roku wydaje obwieszczenie określające nowe stawki podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Nie oznacza to jednak automatycznych podwyżek obecnie obowiązujących stawek w danej gminie. To gminy podejmują uchwałę ustalającą wyższe stawki niż w 2018 roku. Obwieszczenie resortu finansów daje im taką możliwość, podnosząc górne granice podatków i opłat lokalnych.

 

Podwyżka podatku od gruntów i nieruchomości w 2019 roku

Zgodnie z nowym obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (MP 2018 poz. 745) od stycznia 2019 roku zmianie może ulec:

 1. 1. Podatek od gruntów:
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka wzrośnie z 0,91 zł w 2018 roku do 0,93 zł  w 2019 roku,
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - stawka wzrośnie z 4,63 zł w 2018 roku do 4,71 zł w 2019 roku,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - stawka wzrośnie z 0,48 zł w 2018 roku do 0,49 zł w 2019 roku,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji - stawka wzrośnie z 3,04 zł w 2018 roku do 3,09 zł w 2019 roku,
 2. 2. Podatek od budynków:
  • mieszkalnych - stawka wzrośnie z 0,77 zł w 2018 roku do 0,79 zł w 2019 roku,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - stawka wzrośnie z 23,10 zł w 2018 roku do 23,47 zł w 2019 roku,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - stawka wzrośnie z 10,80 zł w 2018 roku do 10,98 zł w 2019 roku,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - stawka wzrośnie z 4,70 zł w 2018 roku do 4,78 zł w 2019 roku,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - stawka wzrośnie z 7,77 zł w 2018 roku do 7,90 zł w 2019 roku.

WynajemInne podatkiNieruchomości