Stawki podatków i opłat lokalnych 2019

Iwona Maczalska 07.08.2018 08:41 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów wydało obwieszczenie określające górne granice stawek podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały w 2019 roku.

» Wyższe podatki i opłaty lokalne w 2020 roku

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Nie oznacza to jednak automatycznych podwyżek obecnie obowiązujących stawek w danej gminie. To gminy mogą podjąć uchwałę ustalającą wyższe stawki niż w 2018 roku. Obwieszczenie resortu finansów daje im taką możliwość, podnosząc górne granice podatków i opłat lokalnych.

» Od 1 lipca 2019 r. jednolite formularze na podatki lokalne

Podatki lokalne 2018-2019
Podatek od:Stawka 2018Stawka 2019

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,91 zł

0,93 zł

gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,63 zł

4,71 zł

gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,48 zł

0,49 zł


gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji

3,04 zł

3,09 zł

budynków mieszkalnych

0,77 zł

0,79 zł

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,10 zł

23,47 zł

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 zł

10,98 zł

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70 zł

4,78 zł

budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,77 zł

7,90 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***

819,59 zł

832,71 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***

1367,26 zł

1389,14 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***

1640,70 zł

1666,96 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***

3130,90 zł

3181,00 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***

1914,13 zł

1944,76 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***

2419,98 zł

2458,70 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***

3130,90

3181,00 zł

przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***

1640,70 zł

1666,96 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***

1914,13 zł

1944,76 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***

2419,98 zł

2458,70 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

1937,37 zł

1968,37 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

2449,37 zł

2488,56 zł

opłata targowa

765,94 zł

778,20 zł

opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,22 zł

2,26 zł

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,14 zł

3,20 zł

opłata uzdrowiskowa

4,33 zł

4,40 zł

posiadania psów

121,24 zł

123,18 zł

opłata reklamowa

2,50 zł dziennie + 0,21 groszy m2/dziennie

2,54 zł dziennie + 0,22 groszy m2/dziennie


***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

Inne podatkiNieruchomości