Deklaracje PIT do rocznych rozliczeń za 2017 roku

Iwona Maczalska 04.12.2017 11:00 (aktualizacja: )

Pojawiły się już pierwsze rozporządzenia określające nowe wzory druków PIT mających zastosowanie do rocznych rozliczeń podatku dochodowego za 2017 rok. Mowa od m.in. o drukach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, czy PIT-39.

Deklaracje PIT do rocznych rozliczeń za 2017 roku

Deklaracje PIT do rocznych rozliczeń za 2017 roku / YAY foto

 

30 listopada 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów określające nowe wzory druków PIT, służące rozliczaniu dochodu uzyskanego w roku 2017. Wśród rozporządzeń znajduje się:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2017 poz. 2219), określające wzory deklaracji:

 1. PIT-36 w wersji 25 - służące rozliczaniu dochodów od których podatek odprowadza się bez płatnika (pracodawcy). Ma więc zastosowanie w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 2. PIT-36L w wersji 14 – mający zastosowanie w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym,
 3. PIT-37 w wersji 24 – skierowane są do podatników, których dochody rozlicza płatnik m.in. pracodawca. Na tym druku rozlicza się w szczególności dochody uzyskane na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło,
 4. PIT-38 w wersji 12 – służący rozliczaniu dochodów uzyskanych ze zbycia papierów wartościowych lub udziału w spółkach,
 5. PIT-39 w wersji 8 – składane w związku z rozliczeniem przychodu uzyskanego z tytułu prywatnego zbycia posiadanej nieruchomości.

<< Jaki PIT dla kogo - roczne rozliczenia PIT za 2017 rok >>

Rozporządzenie to wprowadza także wzory załączników do powyższych deklaracji:

 1. PIT/B w wersji 15 - Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L,
 2. PIT/BR w wersji 2 - Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową – załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L,
 3. PIT/D w wersji 26 - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych – załącznik do deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-28,
 4. PIT/DS w wersji 2 - Informacja o wysokości dochodu (straty) z działów specjalnych produkcji rolnej – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L,
 5. PIT/M w wersji 7 - Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców – załącznik do deklaracji PIT-36,
 6. PIT/O w wersji 22 - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym – załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-37 i PIT-28,
 7. PIT/Z – Informacja służąca podatnikom korzystającym z tzw. kredytu podatkowego – załącznik do deklaracji PIT-36 i PIT-36L,
 8. PIT/ZG - Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym – załącznik do deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 listopada 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 2017 poz. 2218). Rozporządzenie to określa wzór deklaracji:

 1. PIT-28 w wersji 20 – skierowanej do podatników rozliczających dochody na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. oraz wzór załącznika do tej deklaracji:

- PIT-28/A w wersji 17 - składanego w związku z samodzielną działalnością gospodarczą lub najmem (podnajmem) rozliczanymi ryczałtowo.

Wszystkie powyższe deklaracje oraz załączniki do deklaracji będą miały zastosowanie do przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2017 roku, czyli do rozliczeń PIT składanych w 2018 roku. Niebawem będą one dostępne w dziale deklaracji PIT.pl.

Iwona Maczalska, PIT.pl