Czy świadczenie 500+ rozliczyć w PIT 2021?

Iwona Maczalska

Wiele rodzin w 2020 roku skorzystało ze świadczenia 500+. Czy należy je ująć w tegorocznym rozliczeniu PIT za 2020 rok?

» 500+ w PIT za 2020 rok

Świadczenie 500+ w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rodziców. Czy jednak świadczenie 500+ stanowi przychód rodziny, który podlega opodatkowaniu podatkiem PIT? Czy należy przychód ten wykazać w rocznym zeznaniu PIT? Wyjaśniamy.

500+ w PIT-37 za 2020 rok?
Źródło: shutterstock.com

Świadczenie 500+ w PIT za 2020 rok?

Świadczenie 500+ w świetle przepisów ustawy o PIT jest świadczeniem zwolnionym z opodatkowania podatkiem PIT. Oznacza to, że kwoty tej nie należy ujmować w rocznym zeznaniu PIT za 2020 rok - ani w zeznaniu PIT-37, ani PIT-36. Kwota uzyskiwana z 500+ nie wpływa na wartość kwoty wolnej od podatku, nie ogranicza prawa do rozliczania się wspólnie z dzieckiem, a także nie spowoduje w żadnym przypadku przejścia do drugiego stopnia skali podatkowej.

Rozliczenie rocznePIT-37