Czy pracownikowi należy się dzień wolny na szczepienie przeciw Covid-19?

Ewelina Czechowicz

Coraz więcej osób podlega szczepieniom na Covid-19, rejestracja kolejnych grup zawodowych oraz kolejnych roczników, sprawia, że termin szczepienia może wypadać w czasie godzin pracy. Czy w sytuacji kiedy został on wyznaczony w czasie pracy, pracodawca musi nam dać wolne? Czy trzeba skorzystać z urlopu? Wyjaśniamy.

[Aktualizacja 14.05.2021: Do Sejmu trafił projekt zmian zakładający prawo do dnia wolnego od pracy z powodu szczepienia przeciwko COVID-19. Więcej na ten temat w artykule,,Dzień wolny od pracy w dniu szczepienia przeciwko COVID-19. Nowy projekt zmian".]

Pracodawca nie musi, lecz może zwolnić pracownika od pracy, jeśli termin szczepienia przeciw COVID-19 przypada w godzinach  jego pracy. Gdy pracodawca nie zdecyduje się na zwolnienie pracownika na szczepienie, ten powinien wystąpić o urlop wypoczynkowy albo o tzw. wyjście prywatne.

Obowiązki pracodawcy a szczepienie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca  ma obowiązek  zwolnić pracownika na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, gruźlicy oraz chorób wenerycznych. Obowiązek ten wynika z § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632). w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Szczepienia przeciwko COVID-19 nie są objęte tym przepisem z uwagi na to, że są dobrowolne.  Żaden przepis prawa aktualnie nie jest podstawą, do tego aby pracodawca mógł żądać od pracownika zaszczepienia się przeciw Covid-19. Brak obowiązkowego obowiązku sprawia, że szczepienia są całkowicie dobrowolne, i zarówno pracownicy, jak i kandydaci do pracy nie mają obowiązku ich wykonywać. Jednak kiedy pracownik chce je wykonać w godzinach pracy, pracodawca może udzielić mu na ten czas zwolnienia.   

Czy pracodawca ma prawo żądać szczepienia na Covid-19 od pracownika?

Dzień wolny na szczepienie na covid-19

Źródło:shutterstock

Dzień wolny na szczepienie

Dobrowolność szczepień nie wyklucza jednak dobrej woli pracodawcy. Może on dać pracownikowi wolne na ten cel, i może to być cały dzień pracy lub jego cześć. Pozwala na to regulacja art. 18 § 1 Kodeksu pracy. 

Jeśli jednak pracodawca nie będzie chciał zwolnić z własnej woli pracownika na szczepienie, ma on możliwość złożenia wniosku o:

  1. udzielenie zwolnienia w celu załatwienia osobistych spraw
  2. urlop wypoczynkowy albo urlop na żądanie

W obu powyższych przypadkach pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy.

Koronawirus w PolsceKodeks pracyUrlopWymiar czasu pracy