Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Dzień wolny od pracy w dniu szczepienia przeciwko COVID-19. Nowy projekt zmian

Iwona Maczalska

Do Sejmu trafił projekt zmian zakładający wprowadzenie prawa do dodatkowego dnia wolnego w dniu szczepienia przeciwko COVID-19. Dodatkowe wolne ma przysługiwać zarówno pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorcom.

» Szczepienie czy zwolnienie? Czy pracodawca ma prawo żądać szczepienia od pracownika?

12 maja do Sejmu trafił poselski projekt o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Projekt zakłada udzielenie dnia wolnego pracownikowi w dniu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19.

Dzień wolny od pracy w dniu szczepienia przeciwko COVID-19

Źródło: shutterstock

Szczepienie przeciwko COVID-19. Dzień wolnego dla pracownika

Nowy projekt zmian dotyczy dodania art. 21g zgodnie z którym pracownikowi, także zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia, będzie przysługiwać dzień wolny od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Dodatkowy dzień wolny będzie przysługiwał pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę (Kodeks pracy). Równolegle jednak stosowane będą przepisy ustawy – Kodeks cywilny co oznacza, że pracownicy pracujący na podstawie umowy zlecenia, również skorzystają z takiego prawa.

Dzień wolny z powodu szczepienia. Konieczny wniosek u pracodawcy

Projektowane przepisy wprowadzają pewne obostrzenia. Prawo do skorzystania z dnia wolnego będzie przysługiwało wyłącznie na podstawie skierowania, jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy skierowanie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wykonania szczepienia.

Szczepienia przeciwko COVID-19 kolidują z obowiązkami służbowymi

Jak twierdzą projektodawcy ,, zdarzają się przypadki utrudniania szczepień przez pracodawców. Uzasadniają to dobrowolnością szczepień oraz kolizją z obowiązkami służbowymi. Opisana praktyka jest karygodna, ale pracodawcy wykorzystują lukę w przepisach, która jest uzupełniana zgodnie z zamierzeniem projektodawcy. Z informacji medialnych oraz oświadczeń przedstawicieli ministerstw wynika, że propozycje regulacji dotyczące dnia wolnego od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 są popierane przez rząd. Wskutek zróżnicowanego zainteresowania szczepieniami w różnych częściach kraju, osoby chcące zaszczepić się w pierwszym możliwym terminie muszą często dojechać do punktu szczepień kilkadziesiąt lub nawet kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania lub wykonywania pracy. Nowe warunki wymagają jak najszybszego wprowadzenia przepisów umożliwiających uzyskania odporności populacyjnej w najbliższym możliwym terminie”. Stąd też projekt posłów Lewicy, który ma na celu rozwiązanie tego problemu.

Koronawirus w PolsceUrlopKodeks pracy