Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Czy należy skrócić czas pracy w upalne dni?

Iwona Maczalska 04.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Czy należy skrócić czas pracy w upalne dni?

Aktualne prognozy pogody wskazują, że w najbliższych dniach nie możemy oczekiwać spadku temperatur. Choć dla wielu osób 30 stopni w cieniu, to wymarzona temperatura na wypoczynek, to jednak praca w takich warunkach to nie lada wyzwanie. Czy podczas upałów pracodawca powinien skrócić czas pracy pracowników?

Czy należy skrócić czas pracy w upalne dni?
Źródło: YAY foto

Polskę zalała fala wysokich temperatur. Dla osób przebywających na urlopie wypoczynkowym jest to z pewnością powód do szczęścia, jednak dla osób pracujących, udręka. Osoby pracujące zarówno w biurze, jak i na otwartej przestrzeni niejednokrotnie zastanawiają się, czy mają prawo do odmowy świadczenia pracy, gdy wysoka temperatura staje się trudna do zniesienia. Niestety nie mamy dobrych wiadomości. Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy nie określają górnej granicy temperatury po przekroczeniu której pracownik może wstrzymać się od wykonywania pracy, a pracodawca zobowiązany jest go z tego obowiązku zwolnić. Zupełnie odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku niskich temperatur. W myśl przepisów BHP od świadczenia pracy może odstąpić pracownik wykonujący pracę lekką, gdy temperatura w pomieszczeniu, w którym pracuje spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza.

Zimna woda dla ochłody w upalne dni

Choć pracownicy pracujący w trakcie upałów nie mogą liczyć na szybszy powrót do domu, to jednak mogą oczekiwać od pracodawcy innych rzeczy, ułatwiających świadczenie pracy. Mowa tu przede wszystkim o zimnych napojach. Prawo to reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279).

W myśl wspomnianych przepisów, jeżeli pracownik wykonuję pracę na otwartej przestrzeni w temperaturze powyżej 25 stopni C bądź w zamkniętym pomieszczeniu w temperaturze ponad 28 stopni C pracodawca zobowiązany dostarczyć pracownikom bezpłatne napoje. Przy czym należy zaznaczyć, że przepisy nie wskazują jaka ilość napojów powinna przypadać na pracownika oraz w jaki sposób powinna być mu dostarczona.

Co więcej pracownikom wykonującym tzw. pracę brudzącą, na otwartej przestrzeni, w wysokich temperaturach powietrza, pracodawca musi dla celów higienicznych dostarczyć około 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika.

Praca w biurze bez wentylatora i klimatyzacji

Niestety przepisy BHP nie są przychylne dla pracowników również w kontekście udostępnienia wentylatorów, czy klimatyzatorów. Jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki w biurze musi liczyć się z tym, że pracodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia klimatyzacji, wentylatora a nawet rolet okiennych. Ich zamontowanie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Iwona Maczalska, VAT.pl

Wymiar czasu pracyKodeks pracy