Czy jednoosobowe działalności gospodarcze muszą wystawiać PIT-11 w 2022 roku?

Iwona Maczalska

Tylko do 31 stycznia 2022 roku płatnicy mają czas na sporządzenie i przesłanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11. Czy obowiązek sporządzenia PIT-11 dotyczy również jednoosobowych działalności gospodarczych? Czy samozatrudniony przedsiębiorca wystawia PIT-11 dla siebie?

» Jaka wersja informacji PIT-11 obowiązuje w 2022 roku?

Przedsiębiorcy, szczególnie młodzi, którzy w 2021 roku założyli działalność gospodarczą, zastanawiają się nad koniecznością sporządzenia i wysyłki informacji PIT-11 za 2021 rok. Czy obowiązek ten ciąży również na przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą? 

PIT-11 samozatrudnionego

Źródło: shutterstock

» Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję druku PIT-11

Czym jest informacja PIT-11?

W tytule druku PIT-11 przeczytać można, że jest to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. O jakie dokładnie informacje chodzi? W PIT-11 ujęte powinny zostać przychody / dochody, koszty a także zaliczki w szczególności z następujących źródeł przychodów / dochodów:

  • świadczonej pracy,
  • członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
  • świadczeń z FP i  FGŚP,
  • działalności wykonywanej osobiście lub społecznie,
  • z praw autorskich,
  • umów cywilnoprawnych tj. umowach o dzieło, zlecenie.

Czy PIT-11 w 2022 roku wypełni samozatrudniony?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą być spokojne. W świetle obowiązujących przepisów prawa, osoba ta nie wystawia dla siebie informacji PIT-11. Druk ten należy wystawić wyłącznie w przypadku zatrudnienia pracowników, za których odprowadzano zaliczki na podatek PIT w 2021 roku.

PIT-11Rozliczenie rocznePłatnik PITHOT